Die Tien Gebooie: Geen ander gode nie (3)

image_pdfimage_print

One living sermon is worth a hundred explanations –  Robert Coleman

 

Die Tien Gebooie: Geen ander gode nie (3)

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 

Jy mag naas My geen ander gode hê nie (Eksodus 20:2)

 

Wat word van ons in hierdie gebod verwag? Luther het gevoel dat die gevaarlikste vorm van afgodery geregtigheid deur werke is. Want ek kan van hulle getuig  dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig (Romeine 10:2). Ons aanbid ons eie deugde: as ek dit doen, sal God dat doen … Ons verbreek hierdie gebod as ek iets of iemand anders aanbid, vertrou, aanroep of dank in plaas van God. Vertrou ek God volkome of maak ek staat op my eie vermoëns?

 

Wanneer ons in die moeilikheid is, na wie hardloop ons vir hulp? [Dit geld natuurlik onder alle omstandighede en nie net as ek iets nodig het nie.] Sê ons dat ons dit self kan doen; hardloop ons na ons afgode: besittings, vermaak, ens vir hulp? Het ons die regte insig om te besef dat God alleen die antwoord is? Ons moenie vir God dank net vir ons verlossing nie, maar ook vir die gawes wat Hy vir ons gee – ons werk, familie, vriende. Sien ons Hom as die Voorsiener van al ons behoeftes?

 

Dit is baie belangrik dat ons die God wat  in die Bybel beskryf word en sigbaar is in die persoon van Jesus Christus aanbid. In hierdie gebod word ons verbied om ons geloof in onsself of in iets/iemand anders te plaas. Ons moet slegs die een ware God wat Hom met ons in Jesus Christus versoen het, aanbid. Sonder hierdie God is daar geen verlossing nie.

 

Dit bring ons nou by die tweede gebod.

image_pdfimage_print

You may also like...