Wat verlang jongmense van die kerk?

image_pdfimage_print

 

Jesus Christ knows you completely. Wny would you ever run from someone who knows everything about you and still loves you? —Colin Smith

 

Wat verlang jongmense van die kerk?

Die Fuller Youth Institute van die Fuller Theological Seminary het ‘n vierjarige ondersoek in 250 gemeentes van meer as 20 verskillende denominasies gedoen. Hulle het na jongmense 15 – 29 jaar oud gekyk. Hierdie ouderdomsgroep is 22% van die volwasse bevolking, maar minder as 10% van kerkgangers.

 

Daar was ‘n paar ligpunte, maar oor die algemeen is die landskap maar teneerdrukkend. Maar as ons kyk na die suksesverhale sien ons dat sukses beslis elders herhaal kan word. Uit die navorsing is dit duidelik dat daar agt dinge is wat nie juis ‘n verskil maak nie:

  • ‘n Spesifieke denominasie
  • ‘n “Kultuur-relevante” pastorale preekstyl en kleredrag
  • ‘n Spesifieke plasing in die land
  • Die grootte. Hulle kry geen statistiese bewys tussen groote van die gemeente en die vermoë om jongmense te trek nie
  • Die ouderdom van die gemeente
  • ‘n Groot begroting. Gemeentes met min hulpbronne kan jong mense op ‘n kreatiewe wyse ondersteun. Verhoudings is belangrikr as begrotings.
  • Kontemporêre aanbidding. Daar is nie een regte aanbiddingstyl onder tieners nie.
  • ‘n Groot moderne gebou. Sommige suksesvolle gemeentes besit nie eers hulle eie geboue nie – hulle vergader in skoolsale, ens. Hulle droom is ook nie groot kerkgeboue nie, maar gemeenskapsentra.

 

Daar is een tema wat dwarsdeur hierdie suksesvolle gemeentes loop: hulle wil die beste moontlike bure in hulle gemeenskap wees. Hulle is betrokke in die gemeenskap en betrek jongmense in die proses. Hierdie jongmense vra: “Wie nooi jy uit vir ete? Is daar mense aan jou tafel wat van jou verskil?” Dit is waar en wanneer lewensverandering plaasvind.

 

Hierdie gemeentes skram weg van enige leierskapsmodel wat persoonlike charisma en gesentraliseerde beheer bevorder. Die betrokkenheid van senior leiers speel ‘n belangrike rol om jongmense doeltreffend betrokke te kry. Hierdie leiers gee dikwels die sleutels van leierskap oor aan jongmense. Jongmense is betrokke by besluite wat die hele gemeete raak. Hierdie jongmense is nie die toekoms van die gemeente nie – hulle is die gemeente. In plaas dat hulle net goedere en dienste wat vir hulle voorgesit word, gebruik, speel hulle ‘n belangrike rol in die gemeente.

 

Hierdie is ‘n Amerikaanse studie. Tog glo ek dat dit nie veel verskil van ons eie omstandighede nie.

 

 

 

image_pdfimage_print