Die Tien Gebooie: Tot die dood ons skei

image_pdfimage_print

God’s word cannot be without God’s people and, conversely, God’s people cannot be without God’s Word (Martin Luther).

 

Die Tien Gebooie: Tot die dood ons skei

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

Jy mag nie egbreuk pleeg nie (Eksodus 20:14)

George Barna het reeds jare gelede bevind dat daar geen verskil tussen die leefwyse van Christene en ongelowiges is nie.

Barna sê dat alhoewel Christene glo dat die huwelik intrinsiek ‘n belangrike instelling is, gee hulle toe aan sosiale en ekonomiese druk wat huweliksverhoudings uitdaag.

Wat is egbreuk? Ons dink daaraan in wetlike en tegniese terme.

 

Weereens hanteer Jesus hierdie probleem in sy bergrede: Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg … Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar ‘n skeibrief gee.’ Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat met ‘n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk (Matteus 5:27 – 28 en31 – 32). Jesus herhaal hierdie beginsel weer in Matteus 19:8 – 9.

 

Wat is egbreuk? Die vraag wat ons eintlik moet vra, is: Wat is die huwelik? Die huwelik is aan alle mense as verbond by die skepping gegee. Vir Christene is die liggaam belangrik: Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? (1 Korintiërs 6:15). Paulus gaan verder: Of weet julle nie dat iemand wat met ‘n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers: “Die twee  sal een word.” Die huwelik is God se gawe vir die mens om die diepste menseverhouding te ondervind. Egbreuk verbreek dus die diepste verhouding wat God daargestel het vir ons om te geniet.

 

Die Heidelbergse Kategismus (Vraag 109) vra: Verbied God met hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Die antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, ‘n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied Hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat ‘n mens daartoe kan verlei.

 

Maar daar is ook ‘n positiewe verwagting van hierdie gebod. Dit sluit in:

  • Wedersydse liefde – die huwelik is nie net wetlike ooreenkoms nie.
  • Seksuele trou
  • Gemeenskaplike eiendom – ons moet met mekaar deel. Dit geld nie net vir materiële dinge nie, maar ook drome, probleme, vrese, hoop, bekommernisse, ens.
  • Die opleiding en opvoeding van die kinders.
  • Dra mekaar se swakhede met ‘n begeerte om hulle te verwyder.

 

Volgende keer kyk ons na: Jy mag nie steel nie.

image_pdfimage_print

You may also like...