Die toorn van God

image_pdfimage_print

 

As Christ was born of the Virgin’s womb, so must He be spiritually formed in our hearts. As He died for sin, so must we die to sin. And as He rose again from the dead, so must we also rise to a divine life. George Whitefield

Die toorn van God

Enige konsep van God se toorn ontstel ons; ons skram weg daarvan, want dit dui op onverdraagsaamheid. Ons leef in ‘n tydperk waartydens ons onsself as regters aangestel het. Hoe kan die hel regverdig wees? Hoe kan God die Israeliete opdrag gegee het om die Kanaäniete te vernietig? Hoekom lyk dit asof God altyd kwaad is?

Hoekom sukkel so baie mense met hierdie vrae? Dit beteken ons moet reg dink oor God se toorn. Kom ons kyk saam met Gordon MacDonald na vyf Bybelse waarhede oor God se toorn.

  • God se toorn is regverdig

Baie mense sien die God van die Ou Testament as ‘n morele monster – beslis nie iemand om te aanbid nie. Die skrywers van die Bybel het nie so ‘n probleem nie. Paulus sê: Maar deur jou verharding en jou onbekeerde hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspeek (Romeine 2:5). God se toorn is in verhouding met ons sonde. As jy sou sê: “Ons weet daar niks van af nie”, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, Hy weet en Hy vergeld ‘n mens vir wat hy gedoen het (Spreuke 24:12).

  •  Ons moet God se toorn vrees

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie (Romeine 3:23). Omdat ons almal sondaars is, moet ons God se toorn vrees. Ook weet ons God is magtig om te doen wat Hy beloof het. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe (Matteus 25:46).

  •  God se toorn is dieselfde in die Ou en Nuwe Testament

Ons dink dat die God van die Ot Testament vol toorn is, maar dit God van die Nuwe Testament is sag, geduldig en liefdevol. Ons kry beskrywings van God se toorn in beide Testamente. Kom ons kyk na twee voorbeelde in die Nuwe Testament: God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk (Romeine 1:18). Uit sy mond het daar ‘n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en Hy sal hulle met ‘n ystersepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige (Openbaring 19:15).

  •  God se toorn is sy liefde in aksie teen sonde.

Klink teenstrydig. God is liefde, maar God doen alles tot sy verheerliking. God regeer die wêreld op ‘n manier wat Hom maksimaal sal verheerlik. Dit beteken dat God regverdig moet optree en die sonde oordeel – reageer met toorn – anders is Hy nie God nie. Daarom: Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val (Hebreërs 10:31).

  •  God se toorn is in Jesus Christus bevredig

Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos (1 Timoteus 1:15). Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo (Romeine 3:26). Luister net na hierdie lied van Charles Wesley:

And can it be that I should gain
An interest in the Saviour’s blood?
Died he for me? who caused his pain!
For me–who him to death pursued?
Amazing love! How can it be
That thou, my God, shouldst die for me?

 

 

 

 

image_pdfimage_print