Die wapenrusting van God

image_pdfimage_print

Die wapenrusting van God – Francois Malan

Thea vra:

Ek het graad 8 en 9’s in my sondagskoolklas en wil graag ‘n paar lesse doen oor die wapenuitrusting van God. Watter Bybelkarakters kan ek gebruik as voorbeelde en hoe sou ek hulle situasies gebruik?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

In Efesiërs 6:10-18 som Paulus alles op wat hy in die brief gesê het en  gebruik hy die voorbeeld van die Romeinse soldaat se oorlogsuitrusting om te verduidelik wat alles nodig is vir ‘n Christen om in die wêreld te lewe waar ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, (en selfs) teen die bose geeste in die hemelruim. Die volle wapenrusring van God, wat ons moet opneem om weerstand te kan bied teen onheil en volhardend staande kan bly, behels die volgende:

1Die Romeinse soldaat het ‘n leer skort om sy heupe vasgebind wat sy onderste binnegoed tot ‘n ent bokant die knie teen ‘n spies of ‘n swaard beskerm het. Die Christen moet hom/haar met die waarheid omgord. Die waarheid van God is aan hulle verkondig (Ef 1:13); dit is die waarheid wat in Jesus is (Ef 4:21); gelowiges lewe in die waarheid (Ef 5:8,9), het die valsheid afgelê en praat die waarheid (Ef 4:25), sodat die duiwel se misleiding hulle nie onder die beld kan slaan nie. Dit beteken dat jy ‘n gelowige moet kan vertrou en ook op sy woord kan staatmaak; dat ons steeds die waarheid met mekaar sal praat en leuens sal vermy. Die waarheid van God se woord moet ons bestudeer en ken, en daarvolgens lewe.

2  Om sy bors het die Romeinse soldaat ‘n ysterplaat gedra om sy hart en longe te beskerm. Die Christen moet sy hart beskerm met geregtigheid. Deur reg te lewe, volgens die wil van God deur mekaar lief te hê (Ef 3:17-19; 4:24; 5:9; 6:1) en regverdig teenoor jou medemens op te tree, beskerm jy jou lewe teen die aanslae van die duiwel wat jou in die sonde wil terugtrek (hy is die vader van die leuen Johannes 8:44).

3 Die skoene van die Romeinse soldaat verwys na sy lus en gereedheid vir alsie.So moet  gelowiges gereed wees vir die stryd teen die duiwel en sy magte. Die stryd word egter geveg  met vrede! Christus is ons vrede (Ef 2:14). Hy bring vrede tussen Jood en nie-Jood, en bring hulle saam om in vrede met God te lewe (Ef 2:15-16). Daarom moet ons in vrede met mekaar saamleef in die kerk (4:3) en verkondigers van die blye boodskap van vrede wees. Met vrede sal ons die duiwel se pogings fnuik om onmin en stryd tussen mense en tussen God en sy kinders te saai. Vir wat alles nodig is om die vrede te handhaaf, vgl. Ef 4:2-3.

4 Die groot Romeinse skild was 4 voet hoog (1,2 meter) x 2,5 voet breed  (0.76 meter), om die hele liggaam te bedek. Die houtraam was met beesvel oorgetrek, wat in water gedoop is teen brandende pyle wat in pik gedoop en aangesteek word voordat hulle afgeskiet word. Teenoor die vorige wapens wat aangetrek word, word die skild in die hand vasgehou. Die vurige pyle wat die Bose afskiet omvat alle soorte onreinheid (Ef 2:3; 4:19,29; 5:3-5,11,12,18), liefdeloosheid (Ef 2:14; 4:26,31), valse lering (Ef 4:14,25; 5:6), vervolging (Ef 1:21), twyfel, wanhoop (Ef 2:12) waarmee die gelowiges aangeval word. Dit alles sal ons kan afgeweer deur die geloof, naamlik ons vertroue op Christus (Ef 3:12) wat in ons woon (Ef 3:17) met  die volle geestelike krag van God (Ef 1:19).

5 ‘Neem aan’ uit God se hand. Met die groot skild in die een hand ontvang die Romeinse soldaat eers sy helm en sit dit op sy kop, ontvang die swaard, en daarna is sy twee hande vol. Die brons helm wat tot oor die wange verleng is, beskerm sy kop en gesig. Uit God se groot genadehand ontvang die gelowige verlossing van sy sonde as ‘n onverdiende gawe (Ef 1:6,7; 2:5,8,9). Ons is klaar verlos. Die finale dag van verlossing kom nog (Ef 4:30). Maar die vaste wete dat ons deur Christus verlos is, bewaar ons teen die duiwel se aanklagte wat ons kop wil omkrap en ons denke verduister  (Ef 4:17,18; 5:15).

6 God gee ons sy woord, die evangelie, as die swaard waarmee ons aanval. Die kort swaard van die Romeine is gebruik vir hand tot hand gevegte. Die evangelie waarmee Christus ons gereinig en verlos het (Ef 5:26; 1:13) moet ons verder dra, aan ander die goeie nuus oordra. Die Gees gebruik ons getuienis om mense te oortuig, en so beroof ons die bose magte van hulle volgelinge en hulle krag.

7 ‘Praat ten alle tye met God in die Gees met alle gebede en versoeke’ – Solank as wat ons lewenstryd voortgaan moet ons voortdurend in gesprek met God wees, en voorbidding vir ander mense doen. So was Paulus in gesprek met God in die twee lofprysings (Ef 1:3-14 en 3:20-21) en die twee voorbede vir die gemeentes (Ef 1:15-19 en 3:14-19). Die gesprek met God word gedra deur die Heilige Gees wat ons daarin lei. Hy is besig om deur ons te werk om saam te bou aan die huis waar God woon (Ef 2:22). Deur Hom het ons almal voortdurend vrye toegang tot die Vader (Ef 2:18). Hy kom ons toerus met die volheid van God se wapens vir die lewe en die stryd (Ef 5:18; 3:19; 6:14-17).

8 ‘met die oog daarop moet julle met alle volharding waaksaam bly en voorbidding doen vir al die gelowiges’. Vroeër was hulle geestelike dood en aan die slaap in die duisternis van die sonde, maar nou het hulle wakker geword en lewe as lig (Ef 2:5;5:8,14). Daarmee moet hulle altyd voortgaan met intense toewyding ten spyte van moeilikhede (dit is die krag van die woord ‘volharding’). Soos ‘n soldaat nie alleen in ‘n geveg kan ingaan nie, ‘n rugbyspeler nie op sy eie kan speel nie, so is die geestelike stryd ‘n spanpoging waar alle gelowiges in liefde saamwerk. Daarom moet ons altyd vir al die gelowiges intree by God.

‘n Voorbeeld van die waarheid, vgl. Josef se optrede in Gen 39; veral vers 9.

‘n Voorbeeld van geregtigheid, vgl. Abraham (Gen 12, 13,15,17; Romeine 4:3)

‘n Voorbeeld van gereedheid vir diens,vgl. Jesaja, veral Jes 6:8 (vgl. Maria in Lukas 1:38)  

Vir voorbeelde van geloofshelde, vgl. die lys in Hebreërs 11.

‘n Voorbeeld vir verlossing, vgl. Paulus (1 Kor 15:8-10)

‘n Voorbeeld van gebruik van die woord van God, vgl. Jesus teen die versoekings van die duiwel, in Matteus 4:1-11. 

‘n Voorbeeld van gebed, vgl. Daniël  6:11.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print