Dink reg; die regte insig

image_pdfimage_print

“How great an injustice it is to know about eternal suffering and do nothing.” Michael Oh

Die regte denke

Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink – God sal ook hierin aan julle die regte insig gee (Filippense 3:15)

Dit is interessant dat verskillende groepe verskillend voel oor die regte denke.

  • Jode: die regte denke lei tot die aanbidding van die een ware God.
  • Stoïsyne: die regte denke lei tot die beheer van ons passies.
  • Die Christene: die regte denke lei tot die regte optrede. Die lewe van ‘n Christen weerspieël die lewe van gehoorsaamheid en diens van Jesus Christus.

 Baie Christene glo egter dat die regte denke die einddoel van ons Christenskap is. Die gevolg is dat ons byvoorbeeld leerstellings gebruik om ander gelowiges wat van ons verskil, mee te slaan – dink maar aan al die gevegte oor die doop. Nou is die regte optrede slegs sekondêr. Christene kan nie denke en optrede van mekaar skei nie. Die doel van die regte denke is om ons optrede te verbeter.

 Daarom vra Paulus die Filippense om sy navolgers te wees. Op sy beurt was Paulus ‘n navolger van Jesus Christus. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword (1 Tessalonisense 1:6). Daarom is dit so belangrik dat wat ek doen met my woorde moet ooreenstem.

 Dit is altyd baie makliker om positiewe optrede na te volg as ‘n lys van dinge wat vermy moet word te gehoorsaam.

 

image_pdfimage_print