Gaan die mense in die Amasone wat nooit van God gehoor nie het hel toe?

image_pdfimage_print

Gaan die mense in die Amasone wat nooit van God gehoor nie het hel toe? – Kobus Kok

Anina de Wet vra:

Ons Bybelstudie groep het ‘n vraag: Gaan almal ‘n kans hê om van die Here te hoor voor die oordeelsdag kom? Die vraag was geopper toe ons gesels het oor mense wat byvoorbeeld  in die Amasone gewoon het 100de jare gelede en nooit kontak gehad het met iemand wat hulle van die Here kon vertel nie. Wat gaan van hulle word? As almal wel ‘n kans sal hê om van Jesus en Sy verlossing te hoor, waar kan ek dit in die Bybel vind.

Antwoord:

Dr Kobus Kok antwoord:

Daar is reeds voorheen artikels geskryf oor “Het Jesus vir die mense in die hel gepreek” en ook artikels oor “Wat word van ander gelowe”. Daarin is baie van hierdie vraag se dimensies alreeds aangeraak en dit moet eintlik saam met hierdie artikel gelees word.

Hierdie betrokke vraag se antwoord kom basies op twee lyne van interpretasie neer.

1.       Indien mens die Nuwe Testament lees, en byvoorbeeld kyk na die laaste paar woorde van Jesus in Matteus (28:19) is dit duidelik dat ons as gelowiges in die eerste plek geroep is en dit ons primêre  taak is om die goeie nuus van die verlossing aan alle nasies te gaan verkondig. Die implikasie daarvan is dat indien ons nie gaan nie, en nie verkondig nie, die goeie nuus van Jesus en die verlossing nie deur dergelike nasies gehoor sal word nie. Die implikasie daarvan is dat indien ons ons taak versaak, baie sonder die evangelie gaan sterf omdat ons nie gegaan het en opgeneem is in God se hart vir mense nie. Dus, in die eerste plek kan ons sê dat dit my en jou verantwoordelikheid is om mense te vertel met die doel dat hulle gered kan word.

In Romeine 2 lees ons weer ʼn baie interessante teks waar Paulus van mening is dat hy nou al gesien het dat heidene dikwels kan lyk soos mense wat God ken. Hulle  het nie die wet van die Jode wat die wil van God verduidelik nie, maar hulle het iets van die wil van God op hulle harte. Hulle leef iets daarvan. En dit wil amper lyk of God se openbaring verder gaan as net die Jode, en dat God selfs iets van sy wil vir die heidene daar in die verte geopenbaar het deur die natuur en deur die dinge wat Hy gekies het om sy wil aan hulle te openbaar.

Maar dan gaan Romeine verder en sê dat mense inherent sleg is, en al lyk dit of hulle tog iets van die wil van God ontvang het, bly mense by implikasie sleg. Juis om hierdie rede het hulle vir Jesus nodig en moet hulle die volle boodskap van die evangelie hoor. Buite Jesus is daar dus nie redding nie.  Die implikasie daarvan is dat die regte manier van leef nie ʼn  mens red nie. Daarom is die Nuwe Testament duidelik daaroor dat iemand wat Christus nie ken nie, of nie aanvaar nie, nie gered kan word nie.

2.       Die tweede lyn van interpretasie wentel rondom God se prerogatief. Ons weet immers dat God nie net ʼn God van genade is nie, maar ook ʼn God is wat meer regverdig is as wat ons ooit kan dink omdat Hy God is, nie waar nie. God sal, teen die agtergrond van sy genade en sy regverdigheid op geen manier mense onregverdig in die hel laat beland nie. Hy sal regverdig oordeel, beter as wat enige een van ons kan doen omdat Hy God is, en nie ʼn mens nie.

Basies los die Bybel ons dus met hierdie misterie. Wat ons wel weet is dat ons aan die een kant die plig het om mense te vertel van Jesus en aan die ander kant kan berus in die wete dat omdat God God is, daarom vertrou ons Sy oordeel omdat ons weet dat hy regverdig en genadig is en niemand onregverdig sal behandel nie.

Outeur: Dr Kobus Kok.

image_pdfimage_print

You may also like...