Drie lofliedere

image_pdfimage_print

 

Though you hoard up wealth, gold is nothing but dust to a dying man. —C.H. Spurgeon

 

Drie lofliedere

Dwarsdeur die Ou Testament word God se verlossingsoptredes besing. Dink aan die liedere van Moses (Eksodus 15) en Debora (Rigters 5). Baie van hierdie lofliedere kry ons in die psalms. In Lukas 1 en 2 kry ons drie lofliedere wat die koms van die Messias vier. Vandag staan hulle bekend volgens die eerste woord van elk in die Romeinse vertaling.

 

  • Die Magnificat

Hierdie is die Loflied van Maria (Lukas 1:46 -55). Sy is oorweldig deur die grootheid van die Here dat Hy juis vir haar gekies het as moeder van die Messias. Sy sien dit as ‘n voorreg: elke nuwe geslag sal my gelukkig noem. Sy gaan verder en sê dat God magtige dinge gedoen het: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk. Daarenteen het Hy behoeftiges met goeie gawes oorlaai. Sy verbind ook Jesus se koms met God se beloftes aan Israel. Hy vervul die beloftes wat Hy aan Abraham gemaak het.

 

  • Die Benedictus

Dit is die loflied van Sagaria (Lukas 1:68 – 79). Sagaria hanteer soortgelyke temas as Maria in sy lied. Die Jode het verlang na die dag wat die Here self sou kom. Dit sou ‘n donker dag wees, maar ook ‘n dag van verlossing – ‘n dag van hoop. Hy loof die geboorte van Jesus as ‘n besoek van die Here om te verlos. Sagaria verbind ook die koms van die Messias met die verlossingsbeloftes aan Abraham.

 

  • Die Nunc Dimittus

Hierdie is die lied van Simeon (Lukas 2:29 – 32). Josef en Maria bring vir Jesus na die tempel. God het belowe dat Simeon nie sou sterf voordat hy die Messias gesien het nie. Toe Jesus na die tempel gebring word, herken Simeon Hom dadelik as die beloofde Messias en sing sy kort lied.

 

Hierdie drie liedere herinner ons weer daaraan dat ons die persoon en werk van Jesus Christus nie kan verstaan sonder dat ons die Ou Testamentiese beloftes verstaan nie. Martin Luther het gesê dat die lied van Maria gaan oor die groot dade van God ter versterking van ons geloof, vertroosting van die armes en tot verskrikking van die magtiges.

  • Maria se loflied versterk ons geloof en vertroos ons met die waarheid van God se trou. Dit hou ons nederig. God wat magtig is en groot dinge vir Maria gedoen het, kan ook groot dinge vir ons doen,
  • Sagaria se loflied sien God se tere genade teenoor die mens. Ons moet Hom wat uit Maria gebore is, dank vir ons verlossing.
  • Simeon se lied se belang word so deur J. C. Ryle beskryf: If they, with so few helps, lived such a life of faith, how much more ought we with a finished Bible and a full Gospel. Let us strive, like them, to walk by faith and look forward.

 

image_pdfimage_print