Efesiërs (2)

image_pdfimage_print

Efesiërs (2) – Francois Malan

1.3 God het ons saam met Christus opgehef en verhef (2:1-10)

Paulus se nie-Joodse lesers was geestelik dood deur hulle oortredings en sonde, deur hulle wêreldse lewenswyse, gelei deur die onsigbare bose heerser wat mense weglei tot ongehoorsaamheid aan God. Die Jode het ook die begeertes en gedagtes van hulle selfsug gevolg, en is saam met alle mense onderhewig aan God se toorn oor sonde.

Daarteenoor het God ons uit genade gered. Uit sy ryke barmhartigheid en sy innige liefde vir ons het Hy ons saam met Christus lewend gemaak, ons met Hom opgewek, en ons as burgers van die hemel laat lewe, oorgeplaas na die nuwe regering van Christus, in staat om die bose te weerstaan. God het die kerk ontwerp as die meesterstuk van sy goedheid vir tyd en ewigheid. Ons verlossing en ook ons geloof in Christus is God se genadegawes, nie ons eie prestasie waaroor ons kan roem nie. Deur Christus het God ons nuut geskep, om die goeie werke te doen wat Hy van ewigheid af vir ons voorberei het om daarin te lewe.

1.4 Die insluiting van die nie-Jode in die een liggaam (2:11-22)

Gelowiges uit die heidendom is nie meer sonder Christus, sonder God, en sonder hoop nie, maar is met Christus verenig, met toegang tot God deur Christus se offerdood.

Christus is ons vrede. Hy het Jode en nie-Jode verenig deur hulle vyandskap te oorwin met sy selfopoffering. Hy het die verbond van Moses se wet wat hulle van mekaar geskei het, afgebreek, en skep in sy persoon ‘n nuwe persoon, ‘n nuwe mensheid. Saam is hulle met God versoen, en die vyandskap tussen hulle en God is verwyder. Christus se vredesluiting het vir Jode en heidene vrye toegang tot die Vader gebring, deur die één Gees, in sy één liggaam, die kerk, deur sy goeie boodskap van vrede.

Gelowiges uit die heidendom is nou medeburgers van God se koninkryk, tuis in die Vader se gesin. Hulle is deel van God se tempel, wat opgebou word deur wat God in Christus geopenbaar het, die geheim wat die Heilige Gees aan die apostels en profete bekend gemaak het om te verduidelik en uit te bou. Alles word op Christus gebou, en die vorm van hulle opbou word deur dié hoeksteen bepaal. Die hele gebou funksioneer slegs in sy verhouding tot Christus, die gelowiges is aan Hom in die hemel verbind en met mekaar. Die tempel is God se hemelse woning, maar op aarde is dit sy mense in wie Hy deur sy Gees leef, om hulle met die hemel te verbind deur die Gees van die opgestane Christus.

1.5 Die hemelse geheim en Paulus se bediening onder die heidene (3:1-13)

Paulus vra die Filippense om nie ontmoedig te word deur sy lyding as gevangene wat Christus dien nie. Wat hy doen is tot hulle nie-Jode se voordeel, vir hulle ewige heerlikheid (3:1,13). Tussenin, 3:2-12, verduidelik hy sy rol in God se geheimenis:

  •  God se ope geheim, in gemeenskap met Christus, is dat nie-Jode en Jode mede-erfgename is van die toekomstige heerlikheid by God, lede van dieselfde liggaam van Christus, deelgenote aan God se belofte, naamlik die Heilige Gees. Die Gees het die geheim aan Christus se apostels en die profete in die gemeentes geopenbaar en deur God se genade ook aan Paulus. Oor die goeie nuus het hy in die vorige verse geskryf.

  •  Die bestaan van die nuwe gemeenskap van Jode en nie-Jode se eenheid in die één liggaam openbaar die ryke verskeidenheid van God se wysheid. Deur sy kerk se liefdeseenheid openbaar God Homself aan die bose magte, dat sy doelwit besig is om triomferend te beweeg na die klimaks, wanneer alle dinge aan Christus onderwerp sal wees. God het aan Paulus die genade gegee om die goeie nuus te verkondig dat God sy ryke genade en heerlikheid in Christus in oorvloed aan ander gee.

1.6 Paulus bid vir hulle krag, liefde en geestelike volwassenheid (3:14-21)

Paulus bid nederig tot die Vader wat elke orde van engele tot stand gebring het, en elke familiegroep op aarde tot stand bring, oor hulle heers, en aan elkeen sy naam gee wat by sy rol pas. Hy vra God:

  •  

  •  dat God hulle stewig vestig in sy liefde, wat Hy in Christus geopenbaar het en in hulle harte uitgestort het deur sy Gees. Liefde is die grond waarin die gelowiges wortel skiet en groei, die fondament waarop hulle gebou is;

  •  dat God hulle in staat stel om Christus se allesomvattende liefde waaraan alle gelowiges deel het, te begryp, en dat hulle Christus se liefde wat alle kennis vér oortref, persoonlik kan ken.

  •  Terwyl hulle reeds deel het aan Christus se volheid (1:23), bid Paulus vir hulle geestelike volwassenheid, dat God hulle mag vul met die volheid van God, om te word was hulle reeds is. Al wat God vir hulle begeer is om volmaak in die liefde te wees, soos God en Christus. Deur sy inwoning in ons kan God vér meer doen as wat ons vra of dink.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...