Ek is moeg

image_pdfimage_print

Guard your thoughts, and there will be little fear about your actions. —J.C. Ryle

Ek is moeg

Daar kom ‘n tyd in elke werk waar jy moeg, ontnugter en omtmoedig word. Moegheid so halfpad deur enige groot taak is onvermydelik. Dit gebeur veral so teen Desember. As jy so voel, onthou:

  • Gevoelens is onbetroubaar

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie (Spreuke 3:5).

Gevoelens kom van ‘n verskeidenheid bronne. Dit gee dikwels vir ons ‘n vals sin van die werklikheid. As ons oor die langtermyn suksesvol wil wees, moet ons leer om ons wisselende emosies te beheer. Die wêreld is nie besig om uitmekaar te spat net omdat dit Desember is nie!

  • Die wêreld is ‘n reeks van teenoorgestelde aksies

Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd … ‘n tyd om te plant, ‘n tyd om plante uit te rek … ‘n tyd om af te breek, ‘n tyd om te bou (Prediker 3:1 – 6)

Ons hou van planttyd, maar nie van plante uittrek nie; ons hou van bou, maar nie van afbreek nie. Maar die lewe behels beide. Sommige jare van ons bediening is jare van wag en snoei terwyl ons wag op die toekomstige groei. Hierdie is nou nie juis interessante jare nie, maar is noodsaaklike jare.

  • Droë tye is tye om karakter te bou.

Natuurlik wil ons graag hê die gemeente moet groei, maar net so belangrik is dat jy persoonlik groei. Droë tye is geleenthede vir stil oomblikke met God alleen. Droë tye is geleenthede om ryker en dieper in jou persoonlike karakter te groei.

  • Ons dien nie onsself nie, maar vir Jesus

Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ‘n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan (Kolossense 3:22 – 24).

Vra voortdurend: Hoekom doen ek dit? Dit bepaal dikwels hoe lank en deeglik jy dit doen. Ons doen dit vir Christus.

  • Ons maak ‘n ewigheidsverskil in bediening

Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer (2  Korintiërs 4:15).

Ons dien ook tot voordeel van ander sodat hulle Jesus kan leer ken. As jy nie van mense hou nie, sal jy nooit in bediening uithou nie.

  • God kyk na ewigheidsbelonings

Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid war alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig (2 Korintiërs 4:17 – 18).

Die finale geheim van volharding is om op ons toekoms met Christus te fokus. Bediening is ‘n maraton en wat belangrik is, is nie hoe jy die resies begin nie, maar hoe jy dit klaarmaak.

image_pdfimage_print