Ek verstaan dit nie: Ek is in goeie geselskap

image_pdfimage_print

“It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.”William Carlos Williams

 

Ek verstaan dit nie:  Ek is in goeie geselskap

Bekende figure in die Bybel het ook vrae gevra:

 • Moses: Moses verstaan nie altyd wat God se bedoeling met die Israeliete is nie.
 • Naomi: Naomi verloor haar man en twee seuns. Sy sê dat die Here verantwoordelik vir al haar teenspoed is. 20Hierop het Naomi vir hulle gesê: “Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara , want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. 21My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het ’n ramp oor my gebring.”
 • Job: Die hele boek is feitlik ‘n vraag aan God na Job se verliese en lyding.
 • Psalms: Die hele boek is vol angstige vrae: Hoekom? Hoe lank nog?

Geloof wil verstaan; geloof bou op my verstaan; maar my geloof is nie afhanklik van my verstaan van alles nie.

 

Psalm 73 is ‘n goeie les vir ons:

 • Die psalm begin deur die geloof van Israel te bevestig: God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is.
 • Dan spreek hy sy kommer uit oor die “onreëlmatighede wat hy om hom raaksien: dit gaan goed met die goddeloses; dat hy die kwaad vermy, help niks nie.
 • In vs 15 – 17 doen hy twee dinge:
  • In vs 15 waarsku hy homself: As ek so aanhou praat, sou ek dié verloën wat aan U behoort.
  • In vs 16 – 17 gaan aanbid hy in die heiligdom van God. Daar verander sy perspektief – hy sien dinge in die lig van God se wil toe hy besef het wat die uiteinde van die goddeloses is.
 • Hierdie perspektief verander nie die huidige werklikhede nie, maar dit skep by hom ‘n toekomsverwagting.
 • Hy is vertroos: Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Hy gaan egter nie terug en skrap daardie eerste 14 verse nie, want hy wil hê dat ons beide sy stryd om te verstaan en sy herstelde geloof moet verstaan.

 

Daar is ‘n perk vir gelowiges – hulle kan nie net aanmekaar kla en protesteer nie.  Jesaja sê (45:9 – 13 – Die Boodskap):

9Daar wag probleme vir iemand wat staan en stry met die een wat hom gemaak het. Hy is soos ’n kleipot wat van klei gemaak is. Die klei kan mos nie vir die pottebakker sê nie: “Wat is jy besig om te doen? Weet jy dan nie wat om met jou hande te maak nie?”

10Daar wag teëspoed vir iemand wat sy pa verwyt omdat hy hom gemaak het. Daar wag moeilikheid vir iemand wat vir sy ma vra hoekom sy hom in die wêreld gebring het.

11Die Here, die hoë God wat vir Israel ’n volk gemaak het, sê vir hulle: Wil julle My nou voor stok kry oor my kinders? Wil julle vir My kom beduie wat Ek moet doen? 12Dit is Ek wat die aarde gemaak het. Ek het die mense wat op die aarde woon, gemaak. Ek het met my hande die hemelruim daar bo oopgespan. Alles wat daarin is, luister wat Ek hulle beveel. 13Ek het Kores na vore laat kom om geregtigheid te bring. Ek maak alles wat hy doen voorspoedig. Hy sal my stad Jerusalem herbou. Hy sal uit sy eie almal wat weggevoer is, laat teruggaan. Hy sal dit doen sonder dat hy daarvoor betaal word of omkoopgeld daarvoor kry. Dit is wat die Here sê wat oor alles regeer.

 

Volgende keer kyk ons na die bose en lyding

image_pdfimage_print

You may also like...