Etiese oortuigings

image_pdfimage_print

When we are crushed like grapes, we cannot think of the wine we will become –Henri Nouwen

 Etiese oortuigings

Meeste mense, godsdienstig of wêrelds, het ‘n stel etiese beginsels oor die aard van die menslike lewe. Hulle is aan vooruitgang en die welstand van die mense, aan die regte van gelykheid en vryheid van elke mens, toegewy. Waar kom hierdie waardes vandaan? Nie een van hierdie standaarde kan empiries bewys word nie, maar hulle volg ook nie logies op die materialistiese wêreldsiening nie. Die antwoord is duidelik: die etiese waardes van die wêreld is nie die gevolg van ‘n wetenskaplike rede nie, maar kom na ons van ouer tye – hulle het ‘n teologiese geskiedenis.

 

Die Christelike geloof is die bron van baie moderne etiese sisteme wat vandag algemeen in die wêreld aanvaar word. Waar kom ons verstaan van menseregte wat vir almal geld vandaan? Waar kom die idee vandaan dat sekere dinge aan mense verskuldig is afgesien van hulle sosiale status, gawes, vermoëns? Die oorsprong kry ons in die Bybel wat duidelik sê dat alle mense na die beeld van God gemaak is.

 

Die Christelike geloof sien die stryd vir deugsaamheid van die mens nie as ‘n stryd tussen denke teenoor die hart (word meer rasioneel) of tussen denke en materie ( word tegnologies meer gevorderd) nie. Die stryd is op wat jy die liefde van jou hart rig – op God en jou naaste of op mag en rykdom. Nou is die hoogste doel van die lewe nie selfbeheer en rasionaliteit nie, maar liefde. Liefde is nodig om die mens van sy selfgesentreerdheid weg te trek na diens aan God en jou naaste.

 

Die Christelike geloof beklemtoon vir die eerste keer die belang van die individu. Dit belowe die ewige lewe as hy deur die genade van God gered is. Verlossing kom vir diegene met ‘n afhanklike geloof daarin dat Jesus hulle gered het – dat Hy gedoen het wat geen mens kan doen nie.

 

Verbasend word hierdie punt deur Friedrich Nietzsche gemaak: As jy sê dat jy nie in God glo nie, maar jy glo in die regte van elke persoon en die vereiste om die swakkes en armes te versorg, hou jy steeds vas aan Christelike oortuigings – of jy dit nou wil erken of nie. As daar geen bosinnige werklikheid na hierdie lewe is nie, is daar geen waarde of sin in enigiets nie.”

The autonomous, self-determining Superman is yet another piece of counterfeit theology – Nietzsche.

 

image_pdfimage_print