Evangelisasie: Oorkom die hindernisse

image_pdfimage_print

For unless we are united with all the other members under Christ our head, no hope of the future inheritance awaits us – Calvyn

 

Evangelisasie: Oorkom die hindernisse

Daar kom toe ‘n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: “Gee My ‘n bietjie water om te drink.” Sy dissipels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, vir my, ‘n Samaritaanse vrou, water om te drink?” Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. (Johannes 4:7 – 9)

Hier is drie hindernisse wat Jesus oorbrug:

 

  • Etniese en kulturele haat. Die Jode en die Samaritane het mekaar gehaat. In die agste eeu vC het die Assiriese Ryk die Noordryk van Israel oorwin. Hulle deporteer van die Israeliete en bring ander mense in. Hierdie nuwe heidene het hulle eie gode en die plaaslike God aanbid. Hulle meng hulle godsdienste. Dit was vir die Jode totaal onaanvaarbaar. Jode het sover as moontlik Samaria vermy, Soos Rabbi Eliëser gesê het: om die brood van die Samaritane te eet, is dieselfde as om varkvleis te eet.
  • Die grens tussen geslagte.  In Jesus se dag was dit skandalig om met ‘n vrou alleen by ‘n fontein te sit. Godsdienstige Joodse mans het God immers elke dag gedank dat hulle nie as vrou gebore is nie. ‘n Rabbi sou sy reputasie verloor as hy in die openbaar met ‘n vrou gesels – selfs sy eie vrou of dogter. Jesus praat met hierdie heidense vrou.
  • Jode deel nie eetgerei met Samaritane nie. Dit sou hulle onrein maak. Jesus oorbrug ook hierdie hindernis. Selfs die Samaritaanse vrou was hieroor verbaas: Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, vir my, ‘n Samaritaanse vrou, water om te drink?

 

Hoekom het Jesus hierdie hindernisse oorbrug? Omdat Hy vir die siel van hierdie vrou omgegee het. Ons moet ook soms sekere hindernisse oorbrug om mense vir Christus te bereik. Ons moet uitreik na mense wat nooit die Bybel sal lees en nooit in die kerk sal kom nie. Jesus kom in hierdie vrou se wêreld met die evangelie. Jesus se liefde vir die wêreld is nie iets teoreties nie, maar is liefde in aksie.

 

Baie mense bly weg van die kerk, want hulle glo dat gelowiges op hulle sal neersien. Hulle voel ongemaklik in ‘n godsdienstige omgewing. Daarom kom hulle nie na ons toe nie – ons moet die evangelie na hulle toe neem.

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...