Geregverdig deur geloof

image_pdfimage_print

 

Fallacies do not cease to be fallacies because they become fashions – G.K. Chesterton

 

Geregverdig deur geloof

Zondervan het pas The 5 Solas Series bekend gestel. Ek gaan ‘n paar blogs wy aan Faith Alone: The Doctrine of Justification van Thomas Schreiner.

Een van die slagspreuke van die Hervorming was sola fide – deur geloof alleen.  Hierdie woorde verklaar dat verlossing nie die gevolg van ons eie goeie werke is nie, maar om buite onsself na Iemand anders te kyk – die persoon en werk van Jesus Christus. Dit is nou eeue later en ons moet vra of hierdie stelling nie net die oorblyfsel van ‘n tyd wat lankal verby is, is nie.

 

Nee, want dit is wat die Bybel ons leer en God se woord verloor nooit sy transformerende krag nie. Dit gaan dus nie oor tradisie nie, maar oor die Woord van God. Dit hanteer een van die fundamentele vrae van die mens: Hoe kan ‘n persoon in die regte verhouding met God wees? Hoekom is hierdie Bybelse waarheid steeds belangrik vir ons vandag? Ons praat hier van voor God staan op die laaste dag – die oordeelsdag. Hoe sal ons voor die heilige God staan?

 

Sola fide is ‘n noodsaaklike teologiese waarheid. Christene word maklik daarvan beskuldig dat hulle leerstellings en tradisies beskerm. Natuurlik is dit soms waar. Maar om ons geloof te bewaar, is belangrik: Maar nou voel ek my verplig om hulle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat een maal oorgelewer is aan dié wat God vir Hom afgesonder het (Judas 3).

 

Sola fide is belangrik, want dit herinner ons aan die genade van die evangelie. Dit getuig dat ons verlossing net van die Here kom. Sola fide gee al die eer aan God, sodat geen mens kan spog nie. Sola fide herinner ons dat alles wat ons geniet van God af kom. Geloof kyk na ander vir verlossing. Daarom is verlossing deur genade alleen en in Christus alleen. Christus is ons enigste hoop en ons moet Hom daagliks bedank vir die genade wat ons enigste bron van krag is.

 

 

image_pdfimage_print