Psalm 18 (1)

image_pdfimage_print

Saul was going to Damascus to take Christ’s people prisoner; he ended up entering Damascus as a prisoner of Christ – Tim Keller

Psalm 18 (1)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer, want dit is een van die langste psalms in die Bybel.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

God tree op en Dawid tree op

Hierdie lang getuienis van hoe  God die psalmis van ‘n aanval verlos en gevaar in oorwinning verander het, is die langste van al die dankseggingspsalms. [Net Psalms 78 en 119 is langer as hierdie psalm.] Verse 1 – 2 en 49 – 50 vorm die raamwerk vir die psalm. Breedweg vertel die psalm ons van hoe doodsgevaar die psalmis bedreig het (18:3 – 6); hoe die Here gereageer het (18:7 – 15); hoe die Here verlos het (18:16 – 29); hoe die situasie omgekeer is (18:30 – 48). Dwarsdeur die psalm kry ons die teenstelling tussen hoogtes en dieptes. Nege maal praat die psalm van teenstanders en aanvallers; elf maal praat die psalm van die Here se verlossing of redding. Die een party gaan van hoogtes na dieptes en die ander van dieptes na hoogtes. Die sleutel tot hierdie bewegings is die Here. Die punt wat die psalm maak, is dat die spreker se God (Jahwe, my God) die magtige en enigste ware God is.

 

Die spreker is uit nood, veroorsaak deur mense, verlos. Hierdie is moontlik ‘n psalm wat die koning moet bid na ‘n oorwinning. Die spesifieke verwysing na Dawid in verse 49 – 50 mag daarop dui dat hierdie psalm verwys na Dawid. Afgesien van enkele kleiner verskille kom hierdie dankpsalm van Dawid net so in 2 Samuel 22 voor. Dit is ‘n danklied na verlossing met ‘n troosvolle boodskap: Die Here help in nood.

 

18:1: Opskrif.

Vir die musiekleier. Van die dienskneg van die Here. Van Dawid. Hy het die woorde van hierdie lied vir die Here voorgedra in die tyd toe die Here hom gered het uit die hand van sy vyande en uit die hand van Saul.

Vir die musiekleier mag waarskynlik daarop dui dat die psalm ‘n rol in die tempeldiens gespeel het. Die dienskneg van die Here verwys waarskynlik na die koning. Hierdie psalm verwys nie na ‘n enkele insident nie, maar na vyande en na Saul. Ons moet versigtig wees om dit aan ‘n enkele insident in Dawid se lewe te koppel.

 

Daar is ‘n aantal sienings oor die oorsprong van hierdie psalm.

  1. Dit is Dawid se persoonlike getuienis. Daar is niks wat daarop dui dat Dawid persoonlik die psalm geskryf het nie.
  2. Dit is vir Dawid tydens sy leeftyd geskryf – moontlik in samehang met die berig oor Dawid se bewind in 2 Samuel.
  3. Dit mag vir die Dawidiese koning in die tyd voor die ballingskap geskryf gewees het – moontlik deur die musiekleier.
  4. Dit mag ter ere van Dawid geskryf wees. Die gemeenskap na die ballingskap het groot waarde aan Dawid geheg – sy militêre oorwinnings en sy persoon. Hierdie is die waarskynlikste opsie.

Die psalm gaan oor Dawid – daarmee stem almal saam. Dit is ‘n getuienis wat die Here eer. Dit getuig van die Here se betrokkenheid in die lewe van Dawid. Die psalmis in daarvan bewus dat die Here in buitengewone omstandighede beslissend opgetree het.

 

Volgende keer gaan ons kyk na die doodsgevaar wat die psalmis bedreig.

 

 

image_pdfimage_print