Is dit sonde om alkohol te gebruik?

image_pdfimage_print

Is dit sonde om alkohol te gebruik? – Kobus Kok

Luanette vra: 

Ek wil graag weet is dit sonde vir ‘n Christen om alkohol te gebruik?

Antwoord:

Dr Kobus Kok antwoord: 

Om alkohol te gebruik kan vir sommige mense sonde wees. Laat ek verduidelik. Paulus stel dit duidelik dat ‘n Christen homself of haarself nooit laat verslaaf nie. Die rede? Indien mens jou laat verslaaf aan iets dan het daardie iets ‘n beheer oor jou lewe. Dit beheer dan jou gedrag, jou verhoudings en jou toekoms. In die geval van alkohol wat misbruik word, kan dit jou lewe verwoes en mense om jou geweldig seer maak. Vir mense wat ‘n probleem het met alkohol is die gebruik van alkohol sonde in die sin dat jy jou laat beheer deur iets wat sondige gedrag en denke kan teweegbring. Indien mens woon saam met iemand vir wie drank ‘n probleem is en jy is onsensitief teenoor daardie persoon, en jou gedrag beïnvloed so ‘n persoon om nie weg van die probleem nie maar juis reguit na die probleem te hardloop, dan is jou optrede sonde. Neem ander mense se geestelike lewe dus in ag en bemeester die kuns om ‘n fasiliteerder van geestelike uitnemendheid te wees. Verder is dit ook belangrik om sensitief te wees vir die groep waarin jy beweeg. So het ek eenmaal in New Orleans by die Baptiste Seminarium navorsing gedoen en verneem dat die studente geskors kon word indien hulle gevang word met drank binne of buite die seminarium. In daardie konteks maak dit sin dat mens heeltemal wegbly van alkohol ter wille van die ander mense in die sisteem.

 

Skrywer: Dr Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...