Godsdiensvryheid vandag

image_pdfimage_print

 

If everything comes by chance, Providence is done away with, and if Providence is done away with, the Deity also is done away with. For if anything goes by chance, then everything must go by chance. For if Providence were idle in one single thing, It would not be Providence. It must apply to all things, because the power of the Deity is over all, and if it were not over all, He would not be the Deity. — Huldrych Zwingli

 

Godsdiensvryheid vandag

Ons sien meer en meer regsgedinge teen gelowiges wie se oortuigings nie inpas by die ideologie van die “seksuele revolusie” nie. Watter kultuurneigings gee aanleiding tot ‘n inperking van godsdiensvryheid?

  1. Godsdiens is persoonlik en privaat

Meer en meer mense sien godsdiens as persoonlik en privaat. Dit gaan oor gevoelens wat vir jou waar is; dit gaan nie oor feite wat vir die hele wêreld waar is nie. Die feit dat jou godsdiens iets privaat is, is niks nuut nie, maar vandag is dit die “default” posisie. Gelowiges moet vandag ‘n saak uitmaak waarom godsiens van belang in die openbaar is. Die gevolg is dat mense nie meer geduld het met mense wat glo dat godsdiens ‘n impak op hulle hele lewe het nie. Hoe meer toegewyd jy in die openbaar is, hoe vreemder lyk jy vir die samelewing. Godsdiens word tot die periferie van ons samelewing uitgedruk.

 

  1. Godsdiensvryheid woord verskraal tot vryheid van aanbidding

Vryheid van aanbidding pas in onder die groter sambreel van godsdiensvryheid. Ons glo dat solank kerke die vryheid het om te leer en te preek wat hulle wil, is daar godsdiensvryheid. Dit beperk ons vryheid tot ‘n erediens. Om my godsdiensoortuigings in my alledaagse lewe uit te leef, is iets anders. Maar godsdiens is ‘n lewenswyse. Jesus is nie net die Here van my hart nie, maar die Here van alles. Die Romeinse keiser was ontsteld, want die Christene het die wêreld omgekeer deur ‘n ander Koning te verkondig.

 

  1. Minder mense sien hulleself as godsdienstig

Die toename in die sogenaamde “nones” in ons samelewing is bekend. Dit is baie moeilik vir ongelowiges om die diepte van gelowiges se oortuigings te waardeer. Die Christelike godsdiens gaan oor ‘n omvattende wêreldsiening wat ‘n impak op jou hele lewe het – privaat en openbaar.

 

  1. Die seksuele revolusie het sy eie siening van sonde en verlossing

Dit is juis op die gebied van die seksuele revolusie waar baie dispute ontstaan het. Hierdie debatte gaan natuurlik verder as seks. Hulle hanteer basiese vrae aangaande wêreldsienings: “Wat is ‘n mens? Wat is die doel van seks? Wat is die doel van die mensdom?” Hulle glo onderdrukking is sleg en uitlewing is goed.

 

Christene gaan voor baie uitdagings te staan kom in die toekoms. Debatte oor godsdiensvryheid gaan meer intens word. Ons moet altyd getrou bly aan die evangelie wat nooit verander nie.

 

 

 

image_pdfimage_print