Het ons nog tyd vir God?

image_pdfimage_print

 

“There is hardship in everything except eating pancakes.” C. H. Spurgeon

Het ons nog tyd vir God?

Ons lewens is vol en besig. Ons sukkel om in ons besige skedule nog tyd vir God in te ruim. Maar as ons regtig wil, kan ons elke dag ‘n stil plekkie kry om met God te praat. Alleentyd met God om ons gedagtes bymekaar te maak, is baie belangrik.

Hier is sewe Bybelverse wat die belang van die Bybel en stiltetyd met God beklemtoon.

 

  • Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Romeine 12:2).
  • Het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe, Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê (1 Tessalonisense 2:12)
  • Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan (Josua 1:8 – 9).
  • Die volgende môre het Elkana-hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuisgekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink (1 Samuel 1:19)
  • Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; dit is goed vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het (Klaagliedere 3:26 – 28).
  • Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees; een in liefde, een van hart, een in strewe (Filippense 2:2)
  • En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen (Romeine 12:1).
image_pdfimage_print