Hoe verdedig ek dit wat ek glo?

image_pdfimage_print

 

There are no uninteresting things, only uninterested people. —G.K. Chesterton

 

Hoe verdedig ek dit wat ek glo?

Leer en praktyk is belangrik. Ons kry veelvuldige bewyse daarvan in die Ou Testament – Kain se offer, Nadab en Abihu se ongemagtigde vuur en die onrein offers in Maleagi is almal bewyse dat God nie alles wat aan Hom geoffer word, aanvaar nie. God se heerlikheid vereis dat Hy op maniere wat vir Hom aanneemlik is, aanbid moet word. Ons sê dat ons God “in gees en waarheid” aanbid, maar dit beteken nie dat ek Hom kan aanbid soos dit my pas nie. Want daar sal ‘n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor (2 Timoteus 4:3). Ons moet dus ferm staan op die regte leer en praktyk.

 

Wat moet ons doen?

  • Praat die waarheid

Oppas vir onvriendelike en onakkurate oordrywing. Kontemporêre eredienste is nie rock konserte nie; mense wat tradisionele eredienste bywoon, is nie lyke nie; ou leerstellings is nie Middeleeuse bygelowe nie. Hierdie soort wanvoorstellings het geen plek in ‘n Christelike bespreking nie. Om ‘n ander persoon verkeerd aan te haal, is sonde. As ons mense wil oortuig en die regte leer wil verdedig, moet ons eerlik en akkuraat wees.

 

  • Praat op ‘n innemende manier

Ons sal niks bereik met aggressiewe spraak nie. Johannes die Doper verwys na mense wat na hom gekom het om gedoop te word as slange; hy wys vir Herodes tereg en beland in die tronk daarvoor; Jesus verwys na die Joodse owerhede as vals – wit gepleisterde grafte; ens. Petrus sê dat gelowiges altyd bereid moet wees om ‘n antwoord te gee, maar voeg dan by: Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God (1 Petrus 3:16).

 

  • Luister en wag

In Handelinge 15 lees ons van die vergadering in Jerusalem. Jakobus het ‘n onskatbare bydrae gelewer tot die uitkoms van die vergadering. Hy wag tot na Petrus en Barnabas en Paulus en ander klaar gepraat het voordat hy iets sê. Hy luister eers na die hele debat voordat hy iets sê. Hy gebruik selfs Petrus se vroeëre stelling as ondersteuning van sy eie standpunt. Ons is so geneig om op die swakpunte in ‘n ander se argument te fokus sonder om self ‘n bydrae te maak.

 

  • Meer vrae, minder antwoorde

Mense hou daarvan om te praat. Hulle gee nie om as jy vrae vra nie, mits jy bereid is om na die antwoorde te luister. Vra vrae om presies agter te kom wat die ander persoon se standpunt werklik is.

 

  • Haal kundiges eerder as jouself aan

Mense stel nie altyd belang in jou mening nie. Maar ons hou vol om die wapens te gebruik wat my waardigheid beskerm. Daar is beter wapens beskikbaar.

 

  • Vermy om “hulle” te sê

Paulus wys vir Petrus tereg omdat hy gevoel het Petrus was verkeerd (Galasiërs 2:14). Hy sê wat nodig was om te sê en hy sê dit reguit vir Petrus. As ons mense van die regte leer wil oortuig, moet ons reguit met hulle praat – nie met e-posse nie. Maar ons is bang vir konfrontasie – daarom vermy ons om direk met mense te praat. As ons dit nie wil doen nie, moet ons stilbly.

 

  • Weet waaroor julle argumenteer en gee so veel as moontlik toe

Moenie argumenteer net om te argumenteer nie. Later weet niemand waaroor julle nou eintlik argumenteer nie.

 

  • Weet wanneer om op te hou

“Jy kan my woord daarvoor aanvaar.” Hierdie is nie ‘n argument waarmee jy mense gaan oortuig nie. As ek iemand nie kan oortuig nie, moet ek nie sommer aanvaar die fout lê by hom nie. Iemand anders mag hom dalk oortuig. Weet wanneer jy die argument nie verder moet voer nie.

 

Petrus het gesê dat ons altyd bereid moet wees om ‘n antwoord te gee. Ek is seker hy aanvaar dat die antwoord korrek en oortuigend moet wees. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Hier wys hy vir ons op ‘n Christelike deug en die strategie wat ons moet volg.

 

image_pdfimage_print