Hoekom moet ons die Bybel ernstig opneem?

image_pdfimage_print

 

It is difficult to express how ingenious almost all men are in counterfeiting a love which they do not really possess (Calvyn).

Hoekom moet ons die Bybel ernstig opneem?

In ‘n vorige blog het ons gesien dat die Bybel die woord van God is en dat ons dit as padkaart vir ons lewe kan gebruik.

 

Die Bybel is vol praktiese wysheid vir ‘n suksesvolle lewe. Wat is jou behoeftes in die lewe? Die Bybel hanteer hulle. Kom ons kyk na ‘n paar van die mens se behoeftes en hoe hulle in die Bybel hanteer word:

 • My behoefte aan liefde (Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê (Galasiërs 2:20).
 • My behoefte aan ‘n familie (Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God –  Efesiërs 2:19).
 • My behoefte aan lewe (Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê. En dit in oorvloed – Johannes 10:10.
 • My behoefte aan leiding (Jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus – 2 Timoteus 3:15).
 • My behoefte aan krag (Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee – Filippense 4:13).
 • My behoefte aan sekuriteit (my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het … Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd – Psalm 121:2, 7 – 8).
 • My behoefte aan vergifnis (Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid – 1 Johannes 1:9).
 • My behoefte aan gesondheid (As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid …En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak – Jakobus 5:13, 15).
 • My behoefte aan vrede (Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus – Filippense 4:6 – 7)
 • My behoefte aan kos en klere (Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek ‘n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie – Psalm 37:25).
 • My behoefte aan vriendskap (Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het – Johannes 15:13 – 15).
 • My behoefte aan hoop (Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is – Hebreërs 6:19).
 • My behoefte aan alles (En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus – Filippense 4:19; En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk – 2 Korintiërs 9:8).

 

Ons het hierdie blog begin deur te sê dat die Bybel vol praktiese wysheid is en ons behoeftes kan hanteer. Hier het ons nou ‘n klompie voorbeelde genoem om te wys dat god ons behoeftes kan hanteer.

 

 

image_pdfimage_print