Is alle voedsel rein?

image_pdfimage_print

Is alle voedsel rein? – Marius Nel

Martie vra:

In Levitikus 11 het God gesê daar is diere wat mens nie mag eet nie, wat onrein is, maar in Romeine 14:20 “Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ’n mens om te eet as dit tot aanstoot is.” Sê die Skrif alles is wel rein? Kan u my dalk dit verduidelik asb?

Antwoord

Prof Marius Nel antwoord:

 

Martie

 

Die Ou-Testamentiese verbond wat God met die mens gesluit het, het ingesluit dat die mens sekere offers moet bring – offers om skuld voor God te versoen (skuld- en soenoffers), en om dank en lof aan God uit te druk (dank- en lofoffers). Wat belangrik was, was dat die mens in die regte verhouding met God moes bly. En ‘n mens het dit gedoen deur sonde te vermy en rein te bly. Jy het rein gebly deur die voorskrifte van God na te kom.

 

Deel van God se voorskrifte was dat die mens slegs sekere diere mag eet, en dan ook slegs van dié diere offers aan Hom mag bring. Dit is die rein diere, teenoor die onrein diere wat ‘n mens onrein voor God maak.

 

In die Nuwe-Testamentiese bedeling het God voorsiening gemaak dat die mens nie deur offers na Hom kom nie. Jesus Christus het die finale offer gebring, vir eens en vir altyd asook vir alle mense.

 

Hy maak ons rein in God se oë. Of, om dit anders te stel, ons is in Hom en wanneer ons voor God kom staan, sien Hy eers sy Seun raak. En wanneer Hy dan ons raaksien, is daar reeds ‘n glimlag op sy gesig omdat sy Seun Hom behaag.

 

Daarom redeneer Paulus dat ons rein is en dat niks ons weer onrein kan maak nie, behalwe as ons soos ‘n vark teruggaan na die modder waarin ons vantevore gerol het (wat na ons sonde verwys waartoe ons geneig was voor ons Christus ontmoet het).

 

Ons probeer nie God behaag deur wat ons doen nie. Christus het Hom klaar behaag. Ons buig nou in dankbaarheid voor Christus, erken Hom as ons Here en lewe vir Hom.

 

Skrywer:  Prof Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...