Wanneer is die boeke van die Nuwe Testament geskryf?

image_pdfimage_print

Wanneer is die boeke van die Nuwe Testament geskryf? – Kobus Kok

Jan Smith vra: 

Ek verneem graag in watter jare nC die onderskeie boeke van die NT geskryf is. Watter metode is van toepassing om dit outentiek te bepaal, asseblief? Baie dankie.

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord:

Wanneer is die NT boeke geskryf, en hoekom het hulle kanon geword? 

Die Nuwe Testamentiese boeke is volgens navorsing almal geskryf tussen 48 n.C. en 110 n.C.

Die vroegste boek is 1 Tessalonisense. Ons weet dit, aangesien ons met die rekonstruksie van Paulus se sendingreise weet waar hy sekere tye was. Tessalonisense is op sy tweede sendingreis geskryf. Kort daarna verskyn Galasiërs en Korintiërs so teen 55 n.C. Romeine was Paulus se laaste brief kort voor sy dood in ongeveer 64 n.C.

Die evangelies is na alle waarskynlikheid na die val van die tempel in 70 n.C. geskryf. Johannes se evangelie en briewe was die laaste geskryf, waarskynlik tussen 90-110. Ons weet dit agv die verwysing na die val van die tempel, die eskatologie wat vervaag het, en die verwysing na die uitbanning uit die sinagoge wat aan die einde van die eerste eeu gekoppel word.

Die pastorale briewe is na die val van die tempel geskryf.

Openbaring is waarskynlik die jongste brief en word teen die einde van die eerste eeu geskryf of daarna. Daar was baie gesprek oor die vraag of Openbaring deel moet vorm van die kanon. Uiteindelik is dit aanvaar.

Die Nuwe Testamentiese boeke wat ons as gesagsvol aanvaar, is vroeg in die kerk se geskiedenis al reeds as gesagvol beskou. Die vroegste kerkvaders en biskoppe in die tweede eeu haal NT boeke van Paulus byvoorbeeld aan (vgl. 1 Clemens). Dit was vir hulle gesagvol omdat dit deur apostels en ooggetuies van Jesus se lewe, dood en opstanding geskryf is. Die was ook boeke wat deur die hele kerk algemeen aanvaar was as gesagvol en boeke wat die vroeë kerk geoordeel het die hart van die evangelie suiwer uitdruk. In dieselfde tyd is baie valse geskrifte in die naam van die apostels geskryf en die boeke is nie aanvaar nie, omdat dit nie voldoen het aan die laasgenoemde vereistes nie.

Die kerk was vir die eerste drie eeue vervolg. Toe die Romeinse Keiser Konstantyn in die vierde eeu tot bekering kom het hy saam met die kerkleiers besluit dat die Christene ‘n duidelike afgebakende kanon moet kry. Daar was vir vele jare vergaderings en gesprekke waarin hulle uiteindelik besluit het om die boeke wat ons vandag as die NT ken as die amptelike kanon van die Christene in die wêreld te aanvaar. Eersgenoemde kriteria was deurslaggewend. Valse geskrifte wat nie aan die dissipels en ooggetuiens gekoppel is nie, is nie aanvaar nie. Ons het hierdie geskrifte vandag nog. Prof Jan van der Watt en prof Tolmie het dit in Afrikaans vertaal. Die boek se naam is “Die Apokriewe boeke”, en kan by CUM gekoop word.

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...