Is godsdiens verantwoordelik vir die probleme in ons gemeenskap?

image_pdfimage_print

 

People travel to wonder at the heights of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of rivers, at the vast compass of the ocean; and they pass by themselves without wondering – Augustinus

 

Is godsdiens verantwoordelik vir die probleme in ons gemeenskap?

Daar is ‘n toenemende persepsie in die samelewing dat geloof die oorsaak van baie probleme in ons gemeenskappe is. In die hof van openbare mening kry die Christelike godsdiens die wind van voor. Vir dekades is geglo dat die Christelike geloof irrelevant is, maar vandag word dit toenemend vervang met die siening dat dit sleg vir die gemeenskap is.

 

Die Barna Group het ‘n studie gedoen om die gemeenskap se huidige persepsies van geloof en die Christelike godsdiens vas te stel. Geloof en die Christendom word deur miljoene mense as ekstrimisties beskou. Hoekom?

 

  1. Volwassenes en veral ongelowiges is bekommerd oor godsdienstige ekstremisme

Godsdienstig gemotiveerde terrorisme lei daartoe dat toenemend meer mense teen ekstremisme gekant is – dit is ‘n bedreiging vir ons gemeenskappe. 75% van Amerikaners stem saam.

 

  1. Amper die helfte van nie-godsdienstige volwassenes glo dat die Christelike geloof ekstremisties is

Wat kommerwekkend is, is dat net 14% van ateïste en agnostici sterk glo dat Christene nie ekstremisties is nie.

 

  1. Die omvang van dit wat as ekstremisties beskou word, is breed.

Daar is vier kategorieë.

  • Algemeen as ekstremisties aanvaar deur 80% van volwassenes. Dit sluit in die gebruik van godsdiens om geweld te regverdig, weiering van standaard mediese behandeling vir kinders en die weiering om ‘n kliënt wie se leefstyl met hulle geloof bots, te bedien.
  • As ekstremisties aanvaar deur 50 – 80% van volwassenes. Dit sluit in demonstrasies buite ‘n organisasie wat hulle as immoreel sien, protes teen regeringsbeleid wat bots met hulle godsdienstige sienings. Dit gaan hier oor  sosiale aangeleenthede.
  • As ekstremisties aanvaar deur 20 – 50% van volwassenes. Hier gaan dit oor dinge wat veral by sekere groepe voorkom soos spreek in tale, dra van spesiale klere of hoofbedekkings en die nakom van sekere dieetbeperkings.
  • As ekstremisties aanvaar deur minder as 20% van volwassenes. Hierdie sluit in die lees van die Bybel of Koran in die openbaar, om geld aan ‘n godsdiensinstelling te skenk.

 

  1. Evangelicals staan uit in hulle gesindheid teenoor ekstremisme

Hulle is baie minder geneig as ander groepe om die elemente as ekstremisties te beskou.

 

Hierdie navorsing wys vir ons weereens die uitdagings wat Christene vandag moet hanteer. In ‘n godsdienstig plurale en verdeelde gemeenskap is daar verskillende groepe wat meeding om te besluit hoe geloof moet werk. ‘n Groot aantal optredes en selfs oortuigings word nou as ekstremisties beskou deur ‘n groot deel van die bevolking. Gelowiges is nie meer deel van die kulturele hoofstroom nie. Geen wonder soveel Christene ondervind frustrasie nie. Hulle is nie meer in pas met die kultuurnorme en –momentum nie

[Kinnaman se boek Good Faith analiseer hierdie nuwe sosiale ekstremisme.]

 

image_pdfimage_print