Is Jesus meer bekommerd oor wat ons doen of oor wat ons glo?

image_pdfimage_print

“It is not possible to have Christ apart from the church. We try. We would very much like to have Christ apart from the contradictions and distractionsn of the other persons who believe in him, or say they do.” –Eugene Peterson, 

 Is Jesus meer bekommerd oor wat ons doen of oor wat ons glo?

Peter Enns het ‘n baie interessante blog oor hierdie onderwerp geskryf. Hierdie is nie ‘n nuwe vraag nie, maar tog steeds ‘n belangrike vraag. Baie mense glo dat hierdie nie ‘n of die een of die ander antwoord moet wees nie – beide is belangrik. In werklikheid is hulle net die twee kante van dieselfde muntstuk. Die probleem is dat in die praktyk dit nie so werk nie.

 

 As ons uitstap in die alledaagse lewe is wat ek glo belangriker as wat ek doen? Sien ons die liefde van Christus in ons lewens? Miskien moet ons die vraag anders stel: Wat sou Jesus meer plesier verskaf;

  • Om diegene van wie ons verskil, ons vyande, vreemdelinge, ongemaklike mense wat ons lewenspad kruis lief te hê al is daar aspekte van ons geloof, die Bybel, God, die mens, ens waaroor ons onseker is, of
  • Ons fokus ons energie op suiwer leer tot so ‘n mate dat ons nie tyd het om aan liefde vir ander te dink nie.

 Hierdie is nie ‘n vals dilemma of teoretiese vraag nie. Ons staan elke dag voor hierdie keuse. Enns glo dat Jesus meer besorg is oor wat ons doen as oor wat ons dink.

image_pdfimage_print

You may also like...