Is verstaan van die kultuur belangrik?

image_pdfimage_print

The band is rockin’, arms are swayin’, and you’re about to come on screen in high definition with such stunning visual clarity that even people in the nosebleed seats can see your perfect smile. Is this a rock concert? A beer commercial? Or just a typical Sunday morning? These days, it could be any of the above – Mercer Schuchardt

 

Is verstaan van die kultuur belangrik?

Ons hoor so dikwels dat as ons die Bybel wil verstaan, moet ons die kultuur van destyds verstaan. Is dit so? Kom ons kyk na  die reiniging van die tempel in Matteus 21:12 – 13. As ons hierdie verhaal werklik wil verstaan, moet ons iets van die kultuur weet.

 

  • Die tempel was die belangrikste plek op aarde vir die Jode – die heiligste plek in die heelal; die hart van die Joodse aanbidding; die kroonjuweel van Judaïsme. As Jesus, wat geen gesag op die tempelterrein gehad het nie, instap en die plek begin skoonmaak, hanteer Hy die hart van die Judaïsme. Nog nooit vantevore het iemand so iets gedoen nie.
  • Die sienings van die Messias by daardie mense – wat het hulle van die Messias verwag?  Hy was die verwagte Joodse koning wat Israel sou herstel en die Romeine sou uitdryf. Toe Jesus Jerusalem ingery het, vra die mense: Wie is hierdie man? (Matteus 21:10). Sommige sien Hom as ‘n koning en ander as ‘n profeet. Jesus het nie aan hulle verwagting van ‘n Messias voldoen nie.
  • Die Sanhedrin. Dit was die amptelike Joodse hof. Hulle gesag het hulle van die Romeinse owerheid gekry. Hulle is as ‘t ware deur die Romeine gekoöpteer. Messias-figure veroorsaak ‘n politieke krisis. Die tempel was die setel van die Sanhedrin se mag. Geen wonder dat die godsdiensowerhede later in die hoofstuk Jesus se gesag bevraagteken nie: En wie het u hierdie gesag gegee?  Wat hulle dink is: Ons het nie vir U die gesag gegee nie en dit is ons tempel.

 

Onmiddellik verstaan ons hierdie verhaal beter.

image_pdfimage_print

You may also like...