Kenmerke van doeltreffende leiers (1)

image_pdfimage_print

 

If He has said much about prayer, it is because He knows we have much need of it. —C.H. Spurgeon

 

Kenmerke van doeltreffende leiers (1)

Daar is vyf ononderhandelbate kenmerke wat elke doeltreffende leier moet hê.

 

  1. Roeping

Ware leiers voel ‘n innerlike drang om te lei; hulle het ‘n verantwoordelikheidsgevoel. Vir die kerkleier is daar ‘n spesiale roeping van God – ‘n diep innerlike gevoel of begeerte wat veroorsaak dat hy dit doen waartoe hy geroep is. In Jesaja 6:1 – 9 kry ons die voorbeeld van iemand wat spesifiek deur God geroep is. In verse 1 – 5 ontdek Jesaja vir God en vir homself. Hy word oorweldig deur die grootheid en heerlikheid van God in die tempel. Dit staan in teenstelling met sy eie onwaardigheid en onreinheid. Mense wat geroep word, ontdek iets groter as hulleself: ‘n uitdaging, ‘n doel wat hulle in die arena intrek.

 

Maar as iemand geroep word om te lei, kry hy ook ‘n gevoel van oorwinning. Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n tang van die altaar gevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen (6:6 – 7). Die leier kry die versekering dat hy die werk sal kan doen. Hierdie voorsmaak van oorwinning  stel hom in staat om voort te gaan ten spyte van hindernisse langs die pad.

 

Leiers sal ook altyd hulle spesifieke tyd vind. Daar kom tye wat ‘n leier se besondere gawes en talente nodig is ten tye van ‘n krisis. Leiers gebruik hierdie gawes vir God se heerlikheid. Hulle voel ook ‘n sterk drang om deur God gebruik te word. In vers 8 kry Jesaja die geleentheid as die Here vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?  Dan antwoord Jesaja: Hier is ek! Stuur my!

 

John Maxwell noem hierdie begeerte in ‘n leier se hart die “moet doen” gevoel. Die leier voel dat hy iets moet doen. Dit is nie ‘n gevoel dat hy ‘n keuse het nie. Inteendeel, daar is tye wat die leier eerder sal wil terugsit en kyk hoe iemand anders die uitdaging aanvaar. Maar as ek sien of voel dat God besig is om iets te doen dan dwing hierdie “moet doen” gevoel my. ‘n Leier mag ‘n goeie leier wees sonder hierdie gevoel van roeping, maar hy sal nooit ‘n groot leier wees nie.

 

Hoe weet ek dat ‘n leier geroep is? Een leidraad is dat hy volhard – hulle gooi nie sommer tou op nie. ‘n Ander leidraad is dat God diegene wat Hy roep as leiers ook toerus. Sy arbeid dra vrugte; hy rus nuwe leiers toe.

 

Volgende keer kyk ons verder na die kenmerke van doeltreffende leiers.

 

 

 

image_pdfimage_print