Lig teenoor duisternis

image_pdfimage_print

 

The Bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of scheming swindlers. We pretend to be unable to understand it because we know very well that the minute we understand, we are obliged to act accordingly – Soren Kierkegaard

 

Lig teenoor duisternis

In Lukas 11:33 – 36 lees ons van die lig van die liggaam. Die implikasie van wat ons hier lees, is dat daar geen natuurlike, innerlike lig in die mens is nie. Lig kom van God alleen; die duisternis kom van Satan. Mense kan nie die duisternis op hulle eie verdryf nie – hulle het ‘n uitwendige, Goddelike bron van krag en lig nodig om die duisternis uit te dryf. Die donkerte kan so dig wees dat mense blind is vir die lig. Die mens moet iets doen voor hy blind word vir die lig: hy moet die lig verwerp. Doen jy dit, gee jy jouself aan die donkerte oor. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is (2 Korintiërs 4:4). Paulus gaan verder: God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal (4:6).

Ons glo dikwels dat ons godsdiens ‘n soeke in die donkerte is. God word dan gesien as iemand om te ontdek. Maar: Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende  omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het – dit is dus nie meer ‘n soeke in die donker nie. Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies (Johannes 15 – 16) – God is nie iemand wat wag dat ons Hom ontdek nie. Hy het ons uitgekies.

 

 

 

image_pdfimage_print