Mites en gerugte: moeilik om uit te roei

image_pdfimage_print

 

A materialistic world will not be won to Christ by a materialistic church. —David Platt

 

Mites en gerugte: moeilik om uit te roei

Sewentien jaar gelede publiseer ‘n geneesheer in die Verenigde Koninkryk ‘n studie waarin hy ‘n korrelasie tussen die vaksiene vir masels, pampoentjies en Duite masels en outisme beskryf. Na verdere studie blyk dit dat hierdie bevinding verkeerd is – daar is geen verband nie. Die geneesheer het onetiese finansiële belange gehad. Hy het uiteindelik sy lisensie om as geneesheer te praktiseer verloor.

 

Dit blyk egter dat ‘n derde van Amerikaanse ouers steeds hierdie gediskrediteerde bewerings glo. Die gevolg is dat masels wat op ‘n stadium uitgeroei was weer terug is in die VSA. Hoekom is dit so moeilik om gerugte en mites uit te roei: Christopher Graves in die Harvard Business Review noem vier redes.

  1. Om die feite te beredeneer, maak geen verskil nie

Mense glo net dit wat inpas by hulle vooraf bestaande sienings. As jy feite en bewyse aan hulle voorlê verwerp hulle dit – hulle klou net vaster aan hulle vooropgesette idees.

 

  1. As jy die mite herhaal, maak jy dit net gewilder

As jy die mite herhaal, doen jy twee dinge:

  • Jy maak mense wat nog nooit van die mite gehoor het nie daarvan bewus … en hulle glo dit.
  • Vals aansprake word nou skielik aanbevelings.

Om vals inligting te herhaal, selfs as jy dit doen om die aansprake te verwerp, het die teenoorgestelde effek.

 

  1. Bevestiging werk, maar ons gebruik dit selde

As iemand se feite verkeerd is, gaan ons oor op die aanval. As ons mense laat sleg voel oor hulleself sal hulle nie sommer die regte feite aanvaar nie. Die probleem met die vaksinering is dat daardie ouers wat hulle kinders nie ingeënt het nie beswadder is. In plaas daarvan dat ons die ouers laat besef het dat ons glo dat hulle lief is vir hulle kinders het ons gesê dat hulle kinders blootstel aan allerhande ernstige siektes. Om hulle as idiote te hanteer, het die hele bespreking ontspoor.

 

  1. Ons onderskat die krag van die storie

Mense het ‘n storielyn nodig. As hulle nie een het nie, skep hulle een. Dit is nie voldoende om ‘n storie/mite te verwerp nie – jy moet ‘n nuwe geloofwaardige storie in sy plek bring.

 

 

 

image_pdfimage_print