‘n Nuwe Kategismus: Vraag 40

image_pdfimage_print

Humor is not a mood but a way at looking at the world – Ludwig Wittgenstein

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 40

Vraag:

Wat moet ons bid?

Antwoord:

Die hele Woord van God lei en inspireer ons in wat ons moet bid. Dit sluit in die gebed wat Jesus vir ons geleer het.

 

Skrifgedeelte:

14Juis daarom gaan ek op my knieë voor die Vader. 15Al die gelowiges, of hulle nou reeds in die hemel is of nog hier op die aarde, is wat en wie hulle is omdat God hulle so gemaak het. 16Ek bid dat God, wat so wonderlik en sterk is, deur sy Gees vir julle die krag sal gee wat julle nodig het om geestelik julle man te kan staan. 17So sal Christus deel van julle hele lewe word omdat julle op Hom vertrou. Julle lewe sal gebou wees op liefde. Deur ander met liefde te behandel sal julle lewe die vastigheid kry wat julle nodig het.

18Ek bid ook dat julle, saam met al die ander Christene, sal kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het. Sy liefde kan ons nie met woorde beskryf nie: dit is te groot en wonderlik. G’n mens kan dit met sy verstand uitredeneer nie, want dit is baie groter as wat ons as mense is.  Maar ek bid tog dat julle so ’n ietsie daarvan sal snap. 19Mag God julle lewe met sy teenwoordigheid oorspoel sodat daar nie ’n stukkie van julle lewe is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie.

20God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie. 21Hy verdien daarom al die eer wat die kerk het om te gee, veral as ons dink aan wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Almal moet Hom so eer, nou, môre en tot in ewigheid. Mag dit so wees. (Efesiërs 3:14 – 21 – Die Boodskap).

 Kommentaar:

Groot is die wins wat ons uit die Skrif kan kry. Dit is voldoende vir elke behoefte.  Paulus het dit beklemtoon toe hy gesê het: Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees (Romeine 15:4). Die Goddelike woorde is inderdaad ‘n skat wat elke vorm van heling bevat – of dit is om sinlose trots te oorwin …of om op die liefde vir rykdom te trap of om blydskap te kweek of om geduld te verkry. In die Woord kry ons in oorvloed die maniere om dit te doen.

Hierdie kommentaar is deur Johannes Chrissostomus (347 – 408) geskryf. Hy was die aartsbiskop van Konstantinopel. Hy is in Antiogië gebore. Hy kry later die titel Chrisostomus wat “goue mond” beteken, want hy was so ‘n goeie prediker. Hy word deur beide die Oosters-Ortodokse en Rooms-katolieke kerke as heilige erken. Hy is bekend vir sy Divine Liturgy of St. John Chrysostom, en sy groot aantal preke – insluitend 67 preke oor Genesis, 90 oor die Matteus-evangelie en 88 oor die Johannes-evangelie.

Hierdie kommentaar kom uit:  “Homily 37: On John” in The Fathers of the Church: Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist: Homilies 1–47 by John Chrysostom, vertaal deur Sister Thomas Aquinas Goggin (The Catholic University of America Press, 1957), 359.

 

Verdere leesstof:

Die afsluiting van  “The Humanness of Scripture” in A Faith to Live By, deur Donald Macleod.

 Gebed:

Genadige en heilige Vader! Ons is onwaardig om in u heilige teenwoordigheid te verskyn – beide as gevolg van die sondes van ons natuur en die sondes van ons lewens, selfs in daardie tyd toe ons ‘n mate van kennis van u geseënde waarheid gehad het. Ons het U heilige waarheid nie bely soos ons moes nie. Ons het dikwels teen die lig wat U in ons harte deur u Woord en Gees aangesteek het, baie sondes gedoen. Maar U in Jesus Christus is ‘n genadige Vader vir ons… U liefde en genade is oorvloedig. In Hom kom ons na U en pleit vir ‘n ware insig in ons eie sake sonder om ons eie siele te mislei en van daar lei ons na ware nederigheid. In Christus praat vrede vir ons en sê deur u Heilige Gees dat U ons verlossing is. En vir ‘n duidelike bewys dat ons u guns geniet, laat die geseënde werk van die Heilige Gees ons beter laat verstaan, ons oordeel verhelder, ons foute ontdek, ons liefde aanblaas en ons maak op so ‘n manier dat U vreugde en plesier in ons sal vind. Omdat U bepaal het dat u Woord ‘n lamp vir ons pad sal wees en dat dit ons optrede sal lei en ‘n kragtige manier sal wees om ons meer en meer uit die aantrekkingskrag van die sonde en Satan te trek na u geseënde vryheid, pleit ons dat U u woord vir hierdie en ander doeleindes sal seën Ons pleit dat ons uit u woord u heilige wil sal leer en dat ons dan sal werk om ons lewens daarvolgens in te rig.  Mag U verheerlik word daardeur. Om Jesus, U enigste Seun en ons Verlosser, se ontwil. Amen

 Hierdie gebed is deur Richard Sibbes (1577 – 1635), ‘n Engelse Puriteinse teoloog, geskrywe. In die vroeë 17de eeu staan hy in Londen bekend as the Heavenly Doctor Sibbes. Hy was die leraar by Gray’ Inn in Londen en Hoof van Catherine Hall in Cambridge. Sy bekendste werk was The Bruised Reed and Smoking Flax.

 

Hierdie gebed kom uit:  “The Author’s Prayer Before his Sermon” in The Complete Works of Richard Sibbes, Volume 7 (Edinburgh: James Nichol, 1864), 337.

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...