Ons wêreld ‘n beter plek

image_pdfimage_print

 

Good works are the appropriate response to the work of salvation, not the foundation of justification – Klemens I

 

Ons wêreld ‘n beter plek

James Davison Hunter (To Change the World) het gesê dat om die wêreld ‘n beter plek te maak, moet ons:

  1. Die elite mense bymekaarmaak;
  2. Hulle wat naby die mag is bymekaar maak;
  3. Hulle wat deel van groter netwerke is, bymekaarmaak;
  4. Hulle wat baie hulpbronne het, bymekaarmaak; en
  5. ‘n Saak om na te streef kry.

 

John Nugent (Endangered Gospel) sê dat die pad van Jesus presies die teenoorgestelde is. Ons moet die onwaarskynlikes wat nie deel van die magsisteme is en wat in klein netwerke is en wat nie baie hulpbronne het nie, bymekaarmaak. Een voorvereiste: hulle moet die evangelie beliggaam. Hy is ten gunste van positiewe morele veranderinge in ons samelewing. Hy glo egter dat om te probeer om die wêreld deur bestaande magstrukture te verander nie sal werk nie. In die proses verloor die kerk en Christene verloor die geleentheid om die wêreld te vorm.

 

Nugent skep ‘n paar ‘visions of a better place.”

 

  1. Die hemel-gesentreerde siening

Vir amper 2000 jaar het Christene gehoop om die pyn van ons liggaamlike bestaan in ‘n gevalle wêreld te verlaat en hemel toe te gaan na hulle dood. God het Jesus gestuur om hierdie uitkoms te bewerkstellig. Volgens hierdie siening is God se koninkryk in die toekoms in die hemel. Hierdie siening is vinnig besig om veld te verloor.

 

  1. Die mens-gesentreerde siening

Hiervolgens het Jesus, toe Hy die koninkryk van God verkondig het, ‘n “grondwet” gevestig van hoe God se wil op aarde soos in die hemel gedoen moet word. Hy gee aan ons ‘n visie van sosiale en ekonomiese geregtigheid wat die wêreld sou verander. As mense hierdie visie aanvaar en in werking stel, bevorder hulle die koninkryk en maak die wêreld ‘n beter plek. Die sentrale idee is dat die geskiedenis in stadia vorder na die koninkryk deur die pogings van mense. Natuurlik is dit ‘n baie optimistiese siening van wat mense kan en sal bereik in hierdie wêreld. Dit word al hoe moeiliker om te glo dat die wêreld ‘n beter plek sal word sonder enige dramatiese goddelike ingryping.

 

  1. Die wêreld-gesentreerde siening

Hierdie mense is omgewingsensitief. God het die wêreld gemaak; Hy gee om vir die wêreld; Hy sal die wêreld verlos. Hierdie siening fokus op die wêreld en ontken dat die mens die koninkryk sal bring. Dit erken die koninkryk het met Jesus begin en dat Jesus sal terugkeer en sy koninkryk sal finaliseer. Dit is nie die Bybelse siening nie. Dit erken die uniekheid van die mense wat God afgesonder het, maar dit onderskei nie tussen die spesifieke roeping van God se mense en die generiese roeping van alle mense nie. Dit aanvaar dat omdat God uiteindelik alle dinge gaan herstel, dit die kerk se werk is om intussen te begin met hierdie herstelwerk.

 

Dit is interessant dat Jesus, Paulus, Jakobus en Johannes min aandag daaraan gegee het om die wêreld ‘n beter plek te maak. Baie mense vandag stel dit wat God vir sy mense – Israel en die kerk – gesê het gelyk met hulle eie nasie. Die Bybel word dus ‘n nasionalistiese dokument Ons praat nie meer van Christus en verlossing nie, maar vervang dit met sekulêre gedragsbeginsels.

 

In ‘n volgende blog gaan ons verder kyk.

 

 

 

 

image_pdfimage_print