www.bybelkennis.co.za Blog

Die Evangelie van Nikodemus

Die Evangelie van Nikodemus

Een van die kenmerke van die Nuwe-Testamentiese apokriewe is dat hulle baie soos die Nuwe-Testamentiese boeke lyk, maar ‘n klomp ekstra gedagtes en idees byvoeg wat nie in die Nuwe Testament voorkom nie – gewoonlik die resultaat van die vrugbare verbeelding van latere gelowiges. Kyk byvoorbeeld na die ekstra gedagtes in die volgende gedeelte uit Die Evangelie van Nikodemus:

Die Evangelie van Maria Magdalena

Die Evangelie van Maria Magdalena

Een van die bekendste Nuwe-Testamentiese apokriewe is Die Evangelie van Maria (Magdalena). Dit is nie regtig deur Maria Magdalena geskryf nie en het eers in die tweede eeu na Christus ontstaan.

Die Wysheid van Jesus ben Sirag

Die Wysheid van Jesus ben Sirag

Die Wysheid van Jesus ben Sirag is ‘n Ou-Testamentiese apokrief. Dit is ‘n voorbeeld van wysheidsliteratuur – baie dieselfde soos die boek Spreuke in die Ou Testament.