Psalm 16 (1)

image_pdfimage_print

The gospel is only good news if it gets there in time – Carl F. H. Henry

 

Psalm 16 (1)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Tema: Vertrou op die Here vir lewe

In Psalm 16 praat die digter oor sy vertroue in God. Daar word van twee kante af druk op hierdie vertroue geplaas:

  • Die druk van mense wat ander gode aanbid. Hierdie gode sou dan die sleutel tot die mens se welstand wees.
  • Die bedreiging van die dood.

 

16:1 – 2: ‘n Gebed om beskerming.

’n Miktaam. Van Dawid.

Beskerm my, o God, want by U skuil ek.

 2Ek het vir die Here gesê: “U is my Heer; buiten U is daar vir my niks goeds nie.”

 

Miktaam mag beteken dat die psalm, soos die Babiloniese psalms, in klei geskryf is.

Die digter vra vir God om hom in beskerming te neem. Beskerm my beteken dat die psalmis onseker is. Hy gee twee redes waarom hy net by God wil skuil:

  1. U is my Heer; en
  2. Buiten U is daar vir my niks goeds nie.

Die Here is die psalmis se God – my Heer. Die psalmis is totaal van hierdie God vir sy welstand afhanklik. Sonder hierdie Here is daar vir die psalmis niks goeds nie.

 

16:3 – 4: Verwerping van afgode.

3Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het:

4Wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie.

Die heiliges in die land is diegene met wie die psalmis identifiseer. Die magtiges mag daarna verwys dat hierdie mense priesters is. Die psalmis pleit vir toewyding aan God in teenstelling met diegene wat ander gode aanbid. Om ander gode te aanbid vererger net hulle smart. Die digter wil met afgode niks te doen hê nie. Al lyk hulle vir baie mense aantreklik, maar vir hulle sal hy nie drankoffers van bloed uitgiet nie. Hy sal hulle ook nie erken nie: ek sal nie hulle name op my lippe neem nie.

 

16:5 – 6: Erkenning.

5Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot.

6’Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.

Die psalmis is bewus daarvan dat hy ‘n toegewysde erfdeel of beker of gedeelte het. Hy weet ook dat die Here die persoon aan wie dit behoort, beskerm. Die psalm verwys nie spesifiek na wat hierdie erfdeel is nie. Die meetsnoere is die toue waarmee die toekenning van land uitgemeet is. Die psalmis het ‘n lieflike erfdeel gekry.

 

image_pdfimage_print