Psalm 28 (3)

image_pdfimage_print

 

“Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid it is man-made and can be removed by the actions of human beings.” – Nelson Mandela

 

Psalm 28 (3)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

28:6 – 8:

Hier kry ons ‘n skielike oorgang in die psalm.

6Die Here moet geprys word, want Hy het na my smeekgebed geluister.

Die Here moet aanbid en geprys word, want Hy het konkrete dinge in hulle lewens gedoen. Hoekom moet hy geprys word? Hy het hulle smeekgebede geantwoord; Hy het na hulle pleidooie geluister.

 

 7Die Here is my krag en my skild; op Hom vertrou my hart.

Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel, met my lied wil ek hom prys.

Hoekom aanbid en prys die psalmis die Here? Want Hy is die psalmis se krag en skild. Daarom vertrou hy die Here. Die Here sal optree en help. Daarom kan jy Hom vertrou en prys.

 

8Die Here is vir sy volk ‘n krag en ‘n toevlug;

Hy is die verlossende krag van sy gesalfde

Die Here is sterk en hy beskerm die gesalfde koning. Die individu se sekerheid het sy oorsprong daarin dat hy deel van die gemeenskap is wat deur die koning gelei word.

Dit is duidelik dat ‘n mens nie alleen in die wêreld is nie. Hy is lid van ‘n groep, ‘n gemeenskap, ‘n gelowige volk. Die bidder is verbind aan die volk van God en daarom kan hy sy vertroue uitspreek dat die Here vir hulle sorg wat in die leiding van die volk die verantwoordelikheid moet dra: die gesalfde. Hy bid ook nie net vir homself nie, maar ook vir sy medegelowiges wat saam met Hom aan God behoort. Die Here sorg vir sy volk: Hy is vir hulle ‘n herder. By God, en in die midde van die gemeente van die Here, is die gelowiges veilig en versorg.

 

28:9:

9”Verlos tog u volk en seën u erfdeel; wees vir hulle ‘n herder en dra hulle vir altyd!”

Hier kry ons ‘n terugkeer na ‘n pleidooi. Hier pleit hy vir seën en verlossing.

Hier blyk dit dat hierdie eintlik ‘n dankpsalm is. God het gehoor en nou loof die bidder die Here en vertel hy aan ander van die mag van die Here.

 

Volgende keer kyk ons na die teologiese implikasies van die psalm

 

image_pdfimage_print