Psalm 29 (1)

image_pdfimage_print

 

Love doesn’t mean doing extraordinary or heroic things. It means knowing how to do ordinary things with tenderness – Jean Vanier

 

Psalm 29 (1)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Hier kry ons ‘n vraag wat ons ook in van die ander psalms kry: Wie praat hier en met wie praat hy? Die spreker is waarskynlik ‘n priester en profeet. Indirek praat hy moonhtlik met die Here en vertel Hom van die gemeenskap se toewyding. Die geografiese verwysings in die psalm is na die noorde van Kanaän. Daarom dat party teoloë dink dat hierdie psalm ‘n aanpassing van ‘n Kanaänitiese lied is.

 

Na alle waarskynlikheid is hierdie ‘n verwerking van ‘n ou Kanaänitiese onweerspsalm waarmee die reëngod vereer is. As deel van Israel se “sendingwerk” onder hierdie heidense bure in Kanaän is hierdie psalm verwerk ooreenkomstig Israel se geloofsopvatting soos vertolk in die naam waarmee hulle die Verbondsgod aangespreek het: die Here, die Almagtige. Hierdie is ‘n natuurgedig, maar soos met alles, moet die lof gaan aan die Here van die natuur. In hierdie psalm word bely dat dit die Here is wat reën gee. In die dreuning van die weer hoor die vroom Israeliet nie ‘n natuurkrag nie, maar die stem van sy God, die Here.

 

29:1 – 2: Vier opdragte

Die psalm begin met ‘n oproep om die Here te erken.

’n Psalm van Dawid.

Prys die Here, julle hemelinge! Prys die Here om sy eer en mag!

[Hemelinge verwys na figure uit die hemelse hofhouding.] Eer en mag moet aan die Here bewys word. Die versoeking is dat ons verknogtheid aan ons eie eer en krag ons teensinnig maak om die Here se eer en mag te erken – ons eien die Here se eer en mag vir onsself toe. Nog ‘n versoeking is dat ons eer en mag aan ander dinge en nie aan die Here toeskryf nie. Maar die oproep hier word nie aan mense nie, maar aan hemelinge gerig. Hulle is waarskynlik lede van die Here se huishouding en ondersteun Hom op verskillende maniere om te bepaal wat op aarde gebeur. Hulle is ondergeskik aan die Here. Die Ou Testament vertel ons nie van waar hierdie hemelinge kom nie. Volgens Psalm 82 kan hulle, soos mense, sterf. Alhoewel Psalm 29 aan hierdie hemelinge gerig word, is die ware gehoor waarskynlik Israeliete wat ander gode aanbid – iets wat algemeen in die tyd van die Ou Testament was.

 

2Prys die Here om die eer van sy Naam!

Buig voor die Here by sy heilige verskyning!

Ons moet die eer van die Here se Naam erken. Die Naam van die Here wys vir ons wie Hy is. Om die Here te prys is aanbidding; om te buig voor die Here is ‘n simboliese optrede wat net so belangrik is as om Hom te prys. Heilige verskyning verwys na die Here se heilige majesteit.

 

Hier kry ons vier opdragte aan die hemelinge:

  1. Hulle word opgeroep om die Here te prys.
  2. Hulle word opgeroep om die Here se almag te besing.
  3. Hulle moet die Here prys om die eer van sy Naam.
  4. Hulle moet voor die Here buig as Hy in sy heiligheid verskyn.

 

image_pdfimage_print