Psalm 31 (5)

image_pdfimage_print

 

Worry, like a rocking chair, will give you something to do, but it won’t get you anywhere. —Vance Havner

 

Psalm 31 (5)

 

31:15 – 20: Maar ek vertrou op U, Here

Na die klaaglied volg ‘n verklaring van vertroue (vers 15 – 16a).

 

15Maar ek, ek vertrou net op U, Here! Ek sê: “U is my God

 ek sê: U is my God.

16My tye is in u hand.” 

Ek is baie prominent in hierdie beginstelling van vertroue. Sy duidelike uitspreek van sy vertroue in die Here weerlê die aanklag dat hy by ander gode hulp gesoek het. Hierdie verklaring van vertroue in die Here en in niemand anders nie word verder ontwikkel. Die psalmis bevestig dat tye van druk steeds onder die beheer van die Here is.

 

Red my van my vyande, van hulle wat my agtervolg.

17Laat die lig van u teenwoordigheid oor u dienskneg skyn; verlos my in u troue liefde.

Die psalmis verklaar sy vertroue en volg dit op met ‘n pleidooi dat die Here hom sal verlos van sy agtervolgers.

 

18Here, moenie dat ek beskaamd staan nie, want ek roep na U; laat die goddelose mense beskaamd staan, laat hulle die doderyk treurend binnegaan.

Skaamte mag hier na die vyand se optrede verwys. Hulle beskuldig die psalmis van skaamtelose dade – soos om ‘n ander god te aanbid. Die psalmis vra verlossing van daardie skaamte wat dreig. Om na die Here te roep en as die Here reageer, sal dit die teenstanders se aanklagte verwerp – die Here sal tog nie reageer as die psalmis werklik afgode aanbid het nie. Iemand gaan beskaamd staan.

 

19Laat die bedrieglike lippe swyg, hulle wat uit die hoogte en met minagting onbeskaamd oor die regverdiges praat.

Die pleidooie teen die vyande word nou verder geneem. Die pleidooi is dat die leuens moet ophou. Die onderwerp is diegene wat uit die hoogte praat. Die vyande se woorde is vals, oordrewe, hooghartig en minagtend. Die woorde gee nie om vir die psalmis of die gemeenskap wat mislei word nie.

 

20Hoe groot is u goedheid wat U bewaar vir dié wat vir U ontsag het, wat U voorberei vir dié wat by U skuil, terwyl die mense toekyk.

Hier kry ons ‘n oorgang na ‘n verdere stelling van vertroue. Aanvanklik skuif die fokus na God se dade in die verlede. In die verlede was die Here nog altyd goed vir diegene wat vir Hom ontsag het. Almal kon die Here se goedheid sien.

 

21U verberg hulle in die beskutting van u teenwoordigheid teen die sameswering van mense; teen twisgierige tonge steek U hulle weg in ‘n skuiling.

Die psalmis gebruik die Here se optrede in die verlede as betroubare leidrade van hoe Hy nou gaan optree. God keer Hom na die mense in nood.

 

 

 

image_pdfimage_print