Rigters 6

image_pdfimage_print

Rigters 6 – Francois Malan

Francois vra:

In Rigters 6 vers 11 staan dit dat Gideon vir die Midianiete wegkruip (nuwe vertaling) terwyl in die 53 vertaling staan daar dat hy die plek beveilig. Vir my is daar ‘n wesenlike verskil tussen beveilig en wegkruip. Kan u dit asb vir my verklaar.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In Hebreeus staan daar: ‘…en Gideon, sy seun, was besig om koring uit te slaan in die wynpers om (daarmee) te vlug (le-hanis) van die aangesig van die Midianiete.’

Die voorvoegsel le dui die doel van die handeling aan ‘om’

hanis hif‘il infinitief-vorm dui  die kousatiewe, veroorsaking, aan ‘te laat vlug’ van die werkwoord nas ‘vlug’

Die Hebreeuse werkwoordsvorm  hanis ‘laat vlug’, word hier gebruik om die koring te red deur dit weg te steek vir die oë van die Midianiete – myns insiens was Gideon besig om sy koring op ‘n onverwagte plek uit te slaan waar die Midianiete dit nie kon raaksien nie.

Koring is gewoonlik op ‘n oop stuk grond, dikwels voor die stad se poort, uitgetrap deur diere, voordat die koring van die kaf geskei is deur dit in die wind te gooi sodat die ligter stoppels kan wegwaai. Maar druiwe is in ‘n klip parskuip getrap waar die sap aan die onderkant van die kuip uitgevloei het. Dit was nie so’n openbare plek soos die stadspoort nie maar naby die wingerd, en in elk geval nie ‘n plek waar koring sewe maande na die druiwe-oes gedors sou word nie.

Dit word geïmpliseer dat Gideon sy koring vir die Midianiete wou wegsteek, nie homself vir hulle wou wegsteek nie. Maar die Hebreeuse teks en die Griekse vertaling gee nie ‘n duidelike aanduiding of dit die koring of die man is nie.

Die hif‘il imperfektum (henis) word ook gebruik in Eksodus 9:20 …‘laat’ hulle slawe en diere ‘vlug’ in die huis in (NAV haastig onder dak gebring). Hier is die voorwerp duidelik aangedui as  die slawe en die diere wat in die huis in laat vlug is.

Die Griekse vertaling LXX vertaal Rigt 6:11b met: was besig om koring uit te slaan in die parskuip ‘om te ontvlug’ van die aangesig van die Midianiete.

Die Latynse Vulgata het ook net ‘om die Midianiete te ontvlug’

Die 83-vertaling: waar hy weggekruip het vir die Midianiete

Die Boodskap: ‘in die parskuip uit te slaan waar die Midianiete hom nie kon sien nie’

Die Nuwe Lewende Vertaling: Hy het daar vir die Midianiete weggekruip

Die ou Lewende Vertaling: sodat hy die graan kon bêre voor die Midianiete sou kom.

Die Bybel vir almal: ‘Hy het dit daar gedoen sodat die Midianiete dit nie kon sien nie.’

Die King James Version: het it ingevoeg; so ook die RSV, NIV, NEB en REB, maar The Message voeg him in.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...