Sonde wat in my voortleef en waarvan ek nie kan loskom nie

image_pdfimage_print

Sonde wat in my voortleef en waarvan ek nie kan loskom nie – Kobus Kok

Erna vra:

Kan ons vergewing van sonde verwag as – ons dit bely maar dan nog doelbewus voortgaan in die sonde met die verweer dat ek nie daarmee kan breek nie en dit dan ag as sonde wat teen my wil in my oorgebly het?

Antwoord:

Dr. Kobus Kok antwoord:

In ‘n vorige artikel, waarin ek gepraat het oor wat sonde tot die dood of onvergeeflike sonde is, het ek baie nou by hierdie tema aangesluit deur te verwys na 1 Johannes se siening daarvan. In kort kom dit daarop neer dat opsetlike, doelbewuste sonde teen God daaruit bestaan dat ek keer op keer teen God kies en met my optrede en my bestaanstoestand my rug op Hom draai. Momentele sonde is nie sonde tot die dood nie, omdat 1 Johannes dit duidelik stel dat God getrou is en ons vergeef. 1 Johannes argumenteer ook dat ‘n Christen nie kan sondig nie, omdat hy/sy gewoon net nie meer wil of kan nie. Jy kan of wil dit nie doen nie omdat jy lief vir God is en eerder naby aan Hom wil leef.

Maar dan gebeur dit soms dat ons deur God bewus gemaak word van iets wat verkeerd is in ons lewe. So sal God byvoorbeeld vir iemand wys dat hy/sy ʼn probleem het met aggressie. Hoe meer God in jou lewe met jou werk hoe meer kom jy agter dat die probleempie ʼn reuse probleem is in God se oë en intussen chop almal by die huis of in die kantoor af. Een dag breek jy voor God met jou wese en jy smeek hom om jou aggressie probleem weg te neem en om jou te vergewe vir jou sonde. Aanvanklik gaan alles goed vir een week, en toe kom daardie uitbarsting weer, en weer… Jy besef jy is doelbewus besig om te sondig maar die aggressie probleem is so diep deel van jou dat dit gewoon net nie wil uitkom nie. Dikwels lê die probleem op ʼn diep psigologiese vlak en moet ander kwessies eers genees word.

Die vraag vanuit ʼn gelowige perspektief is egter, wat as ek iets doen wat ek weet verkeerd is, maar ek kan nie dit regkry op daarvan los te kom nie.

Indien mens op hierdie punt van desperaatheid gekom het, verstaan mens dalk vir die eerste keer wat die Bybel bedoel as dit praat van die mag van sonde. Volgens die Kolossense brief is ons almal vasgevang deur die mag van die duisternis – daardie mag wat eintlik net vernietiging bring. Gelukkig het God oorlog verklaar teen die duisternis en die Lig van God is baie sterker. Daarom weet ons dat ons nie langer vasgevang is en onder die beheer van die duisternis is nie. Ons is verlostes en word al meer verlos soos die Lig ons lewe deurdrenk.

Indien God wel vir jou bewus gemaak het dat dit wat jy doen sonde is, en jy sukkel om daarvan los te kom, moet jy weet dat daar geen manier is waarop jy self daarvan los kan kom nie. In jou verhouding met God en jou gereelde wandeling in en naby die Lig sal jy saam met God hierdie reis van genesing moet loop. Dikwels bring ons sonde vernietiging en dood in ons lewe. Iets soos aggressie verwoes verhoudings en maak nie net ander seer nie maar ook onsself. Alkoholisme maak seer. Ongesonde seksuele verhoudings buite God se wil maak seer. Dit weet ons almal wat die paadjie van die lewe geloop het. Jy moet dus in die eerste plek nie net fokus op die feit dat dit wat jy doen verkeerd is en dat jy nou op een of ander moralistiese wyse die regte ding moet doen nie. Jy moet, in die eerste plek, die Vaderhart van God oor die saak begryp – jy moet verstaan hoekom dit wat jy doen sleg is en wat die effek daarvan op jou geestelike, emosionele en fisiese lewe is. Wat kom steel dit van jou lewe? Vanuit jou al groter en dieper wordende intieme verhouding met God sal Hy die Lig daarop werp en in die proses sal hy jou denke en jou lewe kom herskep.

Dikwels veg mens lank in hierdie oorlog teen sulke dinge, maar ek kan jou waarborg dat God jou denke met tyd sal vernuwe en daardie vrot gedeelte in jou lewe sal kom genees.

Koop gerus die boek van Dr. Stephan Joubert met die titel: Beheer God jou denke? Daarin help hy mens om te verstaan hoe jou denkprosesse werk en hoe mens nuwe denkpatrone moet skep en die gewoontepatrone kan breek.

Onthou die volgende vers: Jakobus 1:13

Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

 

Outeur: Dr Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...