Hoekom het dinge in die wêreld skeefgeloop?

image_pdfimage_print

My chains fell off, my heart was free,

I rose, went forth, and followed Thee.

Charles Wesley

 

Hoekom het dinge in die wêreld skeefgeloop?

Antwoord: sonde. God het ons gemaak om Hom te verheerlik en te dien en om ander lief te hê. Maar die mensdom keer sy rug op God – kom in opstand teen sy gesag. Ons word selfgesentreerd. Omdat ons verhouding met God verbreek is, is alle ander verhoudings verbreek. Die wêreld verkeer nou onder die mag van sonde.

 

 

Sonde het twee ernstige gevolge:

  • Geestelike slawerny (Romeine 6:15 – 18). Ons probeer beheer oor ons lewens kry deur vir ander dinge te leef – geld, beroep, familie, roem, seks, mag, gemak, ens. Die gevolg is altyd ‘n verlies aan beheer – slawerny. Almal moet vir iets lewe en as dit nie God is nie, dryf daardie ander ding ons. Almal aanbid. Die keuse wat ons het, is wie of wat ons wil aanbid.
  • Veroordeling. Die loon wat die sonde gee, is die dood (Romeine 6:23). Ons ly nie net as gevolg van sonde nie, ons is skuldig. Om ‘n “goeie lewe” te leef, maar die verhouding met Hom aan wie ons alles verskuldig is, te verwaarloos, is verkeerd. God het ons gemaak. Ons is alles aan Hom verskuldig. Ons kan mos nie anders as om vir Hom te lewe nie. Ons het ‘n skuld wat betaal moet word.

 

Wat sal dinge weer regstel?  Antwoord: Christus. Hoe doen Hy dit?

  • Deur sy menswording. God het nie net vir ons inligting gegee nie. Die Woord het mens geword en onder ons kom woon (Johannes 1:14).
  • Deur plaasvervanging. God kan nie sommer ons sondes afskryf nie. Om jammer te wees, is nie genoeg nie. Ons kan tog nie verwag dat die volmaakte hemelse Regter ons sondes sommer moet vergeet nie. Jesus Christus het nooit gesondig nie (Hebreërs 4:15). En ons? Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie (Johannes 3:10). Maar wat gebeur? Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring (1 Petrus 3:18). Paulus sê: Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Korintiërs 5:21).
  • Deur alles wat verkeerd geloop het, reg te maak. Die eerste keer toe Jesus na die wêreld gekom het, het Hy in swakheid gekom en vir ons sonde gely. Maar met sy weerkoms kom Hy om die wêreld te oordeel. Dan bring Hy ‘n einde aan die bose, lyding en die dood. Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers (2 Petrus 3:13). Die finale doel van God is die hernuwing en herstel van die materiële wêreld, en die verlossing van ons siele en liggame. Ons verlossing lê nie daarin dat ons uit die wêreld ontsnap nie, maar in die transformasie van hierdie wêreld.

 

Dinge het skeefgeloop, maar Jesus Christus het dinge weer kom regstel.

image_pdfimage_print

You may also like...