Tagged: dissipelskap

image_pdfimage_print

Dissipelskap: Net vir super-Christene? (1)

“The desperate need today is not for a greater number of intelligent people, or gifted people, but for deep people.” Richard Foster said,

Dissipelskap: Net vir super-Christene? (1)

Ons kry die woord dissipel 269 keer in die Nuwe Testament en die woord Christen drie maal. In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem (Handelinge 11:26). Die Nuwe Testament is ‘n boek oor dissipels deur dissipels en vir dissipels van Jesus Christus.

Dissipelskap: Die plaaslike gemeente

Miss no single opportunity of making some small sacrifice, here by a smiling look, there by a kindly word; always doing the smallest right and doing it all for love.” Therese de Lisieux

 Dissipelskap: Die plaaslike gemeente

Daar word baie geskryf oor dissipelskap. So byvoorbeeld het twee boeke onlangs verskyn: Follow Me van David Platt en Multiply van Francis Chan. Ook op heelwat blogs word daar geskryf oor hierdie onderwerp. Ek het besluit om ‘n reeks oor dissipelskap te skryf waarin ek gebruik maak van hierdie boeke en verskeie blogs. Die sentrale tema van al hierdie geskryf, is dat ons dissipels is en dat ons dissipels moet maak.

God se opdrag is dat ons dissipels van al die nasies moet maak. Dit kan ons nie op ons eie doen nie – dit word ook nie van ons verwag om dit op ons eie te doen nie. Ons is deel van die geloofsgemeenskap.

Dissipelskap: Dra mekaar se laste

All of us are born for a reason, but all of us don’t discover why. Success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It’s what you do for others.” ~ Danny Thomas

 Dissipelskap: Dra mekaar se laste

Daar word baie geskryf oor dissipelskap. So byvoorbeeld het twee boeke onlangs verskyn: Follow Me van David Platt en Multiply van Francis Chan. Ook op heelwat blogs word daar geskryf oor hierdie onderwerp. Ek het besluit om ‘n reeks oor dissipelskap te skryf waarin ek gebruik maak van hierdie boeke en verskeie blogs. Die sentrale tema van al hierdie geskryf, is dat ons dissipels is en dat ons dissipels moet maak.

Leraars rus lidmate toe. Hulle doen nie al die werk in die gemeente nie. Maar as ons ander moet dien, vra ons dadelik: Wie? En Hoe?

Dissipelskap: Die rol van die kerk

To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children; to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends; to appreciate beauty; to find the best in others; to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social condition; to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded.  ~ Ralph Waldo Emerson

 Dissipelskap: Die rol van die kerk

Daar word baie geskryf oor dissipelskap. So byvoorbeeld het twee boeke onlangs verskyn: Follow Me van David Platt en Multiply van Francis Chan. Ook op heelwat blogs word daar geskryf oor hierdie onderwerp. Ek het besluit om ‘n reeks oor dissipelskap te skryf waarin ek gebruik maak van hierdie boeke en verskeie blogs. Die sentrale tema van al hierdie geskryf, is dat ons dissipels is en dat ons dissipels moet maak.

Die Westerse kultuur lê klem op die individu. Ons helde is sterk manne wat selfversorgend is – hulle loop alleen. Dieselfde gebeur ook in die kerk. Elke individu moet Jesus Christus se opdrag om Hom te volg, gehoorsaam, maar ons kan Hom nie as individue volg nie.

image_pdfimage_print