Tagged: gebed

image_pdfimage_print

Paulus se gebed

We do not err because truth is difficult to see. It is visible at a glance. We err because this is more comfortable. -Alexander Solzhenitsyn (1918-2008)

Paulus se gebed

God, wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy Seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid,  vra ek God of Hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie (Romeine 1:9 – 10).

Hier is ‘n mate van spanning:

Die krag van gebed

There are few things more important than going to great lenghts to be respectful and polite to those with whom you disagree vociferously – Tom Peters

Die krag van gebed

Ek is besig om na Deuteronomium in my Bybelstudie te kyk. Ek gebruik die NIV Application Commentary. In Deuteronomium 10 lees ons dat die Here weer die wet op nuwe kliptafels opgeskryf het en van die Leviete wat die ark moet dra. Ons lees egter ook hier van die krag van gebed.

Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking

Talk about God can become dreary and lackluster if God isn’t in you.” Billy Graham

Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking

Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande nie gereën nie. Toe het hy weer gebid,en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer (Jakobus 5:16 – 18).

Hierdie is ‘n interessante gedeelte. Onmiddellik kom twee vrae na vore:

  • Wat beteken dit om gelowig te wees sodat my gebed ‘n kragtige uitwerking  kan hê?

Jakob Stoei

A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions. -Confucius,filosoof en leermeester (c. 551-478 vC)

Jakob Stoei

In Genesis 32 lees ons ‘n boeiende verhaal uit die lewe van Jakob – hy stoei die hele nag met God. Uit hierdie stoeiery leer ons belangrike lesse oor gebed:

  • God se seëninge in ons lewens word deur gebed vrygestel
image_pdfimage_print