Tagged: God

image_pdfimage_print

1 Petrus 1:20

1 Petrus 1:20 – Francois Malan

Willie vra:

My vraag handel oor 1 Petrus 1:20. As n mens die gedeelte vanaf vers 17 lees dan gaan dit hier oor ons lewe van dankbaarheid teenoor God omdat Hy losgekoop het deur Christus se bloed. Christus het dus vir ons verlossing verdien met Sy bloed aan die Kruis. Wat ek graag beter wil verstaan is hoekom God Hom reeds voor die skepping hiervoor bestem het. Het God dan reeds voor die skepping geweet die mens gaan in sonde verval of verwys die vers na iets anders?

Verander God van Plan?

Verander God van Plan? – Marius Nel

Jan vra:

1 Sam 15: 29: En ook lieg die Roem van Israel nie en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens dat Hy berou sou hê nie. Dit na aanleiding van die beëindiging van die koningskap van Saul. Gen 6: 5& 6: Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en die versinsels wat hy in sy hart bedink altyddeur net sleg was, het dit God berou dat Hy die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. Is hierdie betoning van berou en die berou ten opsigte van Saul verskillend of is dit ‘n paradoks?

God sien en hoor alles

As secret worship is better the more secret it is, so public worship is better the more public it is. —Matthew Henry

 

God sien en hoor alles

Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem (Eksodus 3:7)

Wat ‘n bemoediging: ons dien nie ‘n blinde of dowe God nie. Hy is nie onkundig nie;  Hy is nie onverskillig nie – Hy neem ons swaarkry ter harte. Maak nie watter beproewing ek besig is om deur te gaan nie, God weet daarvan.

Beeld van God in Jakobus

Beeld van God in Jakobus – Francois Malan

Andries vra:

Die frase, “mense wat as die beeld van God gemaak is” kom ook in Jakobus voor (Jak. 3:9). Ek sal graag wil hoor hoe U meen hierdie frase deur Jakobus verstaan word en wat die betekenis daarvan binne die konteks van Jakobus 3 is.

 

image_pdfimage_print