Tagged: Kruis

image_pdfimage_print

Die kruis staan sentraal in die Christelike geloof

Our heavenly Father never takes anything from his children unless he means to give them something better. —George Muller

 

Die kruis staan sentraal in die Christelike geloof

Die kruis staan sentraal in ons geloof – geen wonder dat dit die simbool van ons geloof is nie. Hoekom staan die kruis sentraal?

  • God het Hom die duidelikste aan ons geopenbaar aan die kruis

Dikwels benader ons die Skrif as God se ensiklopedie. Ek wil weet wat die Bybel oor trots of die huwelik of oor lyding sê. Ek kry ‘n aantal versies en weet wat die Bybel oor daardie onderwerp sê. Dit is ‘n gevaarlike benadering. Ons glo dat die hele Bybel God se openbaring aan ons is, maar die doel en hoogtepunt van die Bybel is die Skepper se verlossing van die skepping. Die kruis staan as die sentrale boodskap van die Bybel. Ons sien God die duidelikste deur die lens van die kruis. Die kruis openbaar sy oppermag, mag, heiligheid, genade, heerlikheid en oorwinning Ons kan nie God bestudeer sonder om ‘n studie van die kruis te maak nie – dit is waar God Hom bekend gemaak het.

Die betekenis van die kruis (2)

There is little virtue in the beauty which calls attention to itself; modest beauty is the last to extol its own charms. —C.H. Spurgeon

Die betekenis van die kruis (2)

Ons gaan nou verder na die betekenis van die kruis kyk.

  • Die kruis bring genesing vir ‘n stukkende en gebroke mensdom.

Hierdie tema is reeds deur die profete hanteer. God word vergelyk met ‘n son van redding met genesing in sy strale (Maleagi 4:2). Jesus se genesende bediening kan as ‘n voortsetting en uitbreiding van hierdie tema gesien word.

Die betekenis van die kruis (1)

Don’t pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees. —Corrie Ten Boom

 Die betekenis van die kruis (1)

Wat is die betekenis van die kruis van Christus? Die boodskap van die kruis is so ryk en ingewikkeld dat ons dit baie moeilik in net ‘n paar woorde kan opsom. Tog is daar ‘n paar elemente wat ons kan identifiseer – elkeen is relevant vir sekere groepe mense. Kom ons kyk na vier van hierdie elemente – ons kan nog baie ander byvoeg:

1.Die kruis van Christus is die basis van verlossing van die mens se sonde.

Wat vertel die kruis vir ons?

Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. -William Arthur Ward, skrywer (1921-1994)

Wat vertel die kruis vir ons?

Vandag hoor ons baie preke oor die verlossende effek van Christus se dood. Dit is goed en reg so, Ons hoor nie altyd wat die kruis vir ons van God se karakter  vertel nie en hoekom die kruis nodig was nie. Byvoorbeeld, as die dood van Jesus nie absoluut noodsaaklik en voldoende was vir die versoening van ons sondes nie, dan is dit baie moeilik om te aanvaar dat God ‘n liefdevolle Vader is.

image_pdfimage_print