Tagged: lyding

image_pdfimage_print

Loop saam met God in lyding (4)

“It is ungodly and dangerous business to abandon the certain and revealed will of God in order to search into the hidden mysteries of God.”  – Martin Luther

Loop saam met God in lyding (4)

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through Pain and Suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Wat het ek geleer? As ek in Jesus Christus glo, staan my lyding en karakter in dieselfde verhouding as vuur en goud. Daar is vier dinge wat ek wil weet:

  1. Ek wil weet wie ek is – my sterk- en swakpunte.

Verheug en bedroef

There are some of your graces which would never be discovered if it were not for your trials. —C.H. Spurgeon

Verheug en bedroef

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through Pain and Suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Wat beteken dit om jou te verheug in beproewing? Dit beteken nie dat gelowiges sê: Ek sal nie toelaat dat swaarkry my onderkry nie. Dit lyk so asof ek die krag het wat net by God te vinde is. Dit is ‘n onrealistiese, selfs gevaarlike, siening.

Lyding veroorsaak innerlike hartseer; dit maak my swak. Om my swaarkry te ontken, beteken dat ek later die prys gaan betaal. Dan sal ek besef dat ek seerder gekry het as wat ek besef het.

Loop saam met God in lyding (3)

Love truth, but pardon error. -Voltaire, filosoof en skrywer (1694-1778) 

Loop saam met God in lyding (3)

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through pain and suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

‘n Boek wat baie oor lyding skryf is 1 Petrus. In 1 Petrus 1:6 – 7 skryf hy: Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.

Loop saam met God in lyding (2)

A person usually has two reasons for doing something: a good reason and the real reason. -Thomas Carlyle, geskiedkundige en skrywer (1795-1881)

Loop saam met God in lyding (2)

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through pain and suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Een beeld wat algemeen in die Bybel gebruik word, is om deur die vuur te loop. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer (Psalm 66:10); Silwer word in ‘n smeltkroes gelouter en goud in ‘n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets (Spreuke 17:3); En dié derde sal Ek met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word (Sagaria13:9).

image_pdfimage_print