Tagged: Openbaring

image_pdfimage_print

144 000 – Vraag

144 000

Jan Smith vra:

Openbaring 7 en 14: Hoofstuk 7:4: En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van Israel. Hoofstuk 14:3: …en niemand kon die lied leer nie behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is. Vers 4: Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. Hierdie twee groepe is waarskynlik dieselfde voortspruitend uit die twaalf stamme van Israel. Hulle het egter ‘n besondere eienskap: Hulle is maagdelik rein en is gekoop uit die mense as eerstelinge van God. Hulle staan op die berg Sion met die Naam van die Vader en Jesus op hulle voorhoofde geskrywe en onder begeleiding van siters sing hulle ‘n nuwe lied. Verder is daar geen melding van die mense nie. Het u dalk enige idee wie hulle sou wees en in watter konteks ons hulle met die res van Openbaring moet/kan plaas. Baie dankie. 

image_pdfimage_print