Tagged: Opstanding

image_pdfimage_print

Die opstanding van Jesus en die gemeente in Korinte

It is the Spirit that sheds the love of God abroad in their hearts, and the love of all mankind; thereby purifying their hearts from the love of the world, from the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. It is by Him they are delivered from anger and pride, from all vile and inordinate affections.” John Wesley

Die opstanding van Jesus en die gemeente in Korinte

Paulus sien dat onderliggend tot al die probleme in die gemeente in Korinte, lê ‘n groot teologiese misverstand – hulle ontken die opstanding van die dooies. In wese ontken hulle dat God hierdie liggame van ons met al sy gebreke liefhet. Daarom ontken hulle – al het hulle dit dalk nie so bedoel nie  – dat wat ons met hierdie liggame doen, in God se oë belangrik is.

Die opstanding verander alles

“The fear of the Lord tends to take away all other fears. …This is the secret of Christian courage and boldness.” – Sinclair B. Ferguson 

Die opstanding verander alles

Is die opstanding van Christus belangrik? Maak dit ‘n verskil? Paulus het so gedink. Paulus hoor die verbasende nuus dat daar mense in Korinte was wat nie aan die toekomstige opstanding van die liggaam geglo het nie. In die Grieks-Romeinse wêreld is geglo dat die dood die einde van alles is. Skeptici glo dit nog steeds. 

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (13)

Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. -James Baldwin, skrywer (1924-1987)

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (13)

Ons gaan hierdie jaar begin deur meer in diepte na die Apostoliese Geloofsbelydenis te kyk. Ek gaan onder andere van Derek Vreeland se Primal Credo (2011) gebruik maak.

Die opstanding: Ek glo aan … die opstanding van die vlees

Die Opstanding en die Lewe

Let me never fall into the vulgar mistake of dreaming that I am persecuted whenever I am contradicted. -Ralph Waldo Emerson

 

Die Opstanding en die Lewe

In die evangelies lees ons van drie mense wat Jesus uit die dood opgewek het. [Daar mag meer wees, want Jesus sê vir Johannes die Doper se volgelinge dat hulle vir Johannes moet vertel dat dooies word opgewek – Matteus 11:4 – 5). In die eerste drie evangelies lees ons van die dogtertjie van Jaïrus en die seun van die weduwee van Nain wat opgewek word.

image_pdfimage_print