TBN TV – Vraag

image_pdfimage_print

TBN TV – Vraag

Marguerite van Niekerk vra:

Die TBN TV kanaal (op DSTV) het my baie verwar en onseker laat voel. Moet ek as kind van God daarna kyk? Is dit nie teenstrydig met die Woord van God nie? Baie dankie vir die diens. Ek dink mense het regtig n behoefte daaraan.

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

Die vraag raak ʼn baie wyer probleem aan as net die TBN kanaal. ʼn Kanaal kan nie regtig teenstrydig met die Woord van God wees nie, maar wel die materiaal wat op ʼn TV kanaal aangebied word. Kom ons neem ʼn voorbeeld: om te gaan fliek is nie teen die Woord van God nie, maar as ʼn mens ʼn fliek gaan kyk wat godslasterlik is of wat jou in jou geestelike lewe of gemoed afbreek, sou ʼn mens weer moet dink. Die Here wil nie hê dat sy  kinders moet seerkry nie. Dit gaan dus hier veral oor wat iets aan ʼn mens self doen – bou dit jou op of breek dit jou af.

Daar is dus twee dinge wat duidelik hier ʼn rol speel.

  •          ʼn Ding kan eenvoudig teen God wil wees, omdat dit verkeerd is en ʼn mens weet dit, onder andere uit God se Woord. Dan moet ʼn mens dit nie doen nie.

ʼn Ding, soos ʼn televisieprogram, ʼn gesprek, ʼn tydskrif, selfs ʼn hangertjie of armband, mag my nie opbou nie. Dit pla my en ek voel nie lekker om dit te kyk nie – my gewete pla my daarna. Dan moet jy dit liewer nie doen nie – waarom wil jy as dit jou nie opbou nie. Vir ander Christene mag dit miskien nie pla nie, maar dit is nie jou saak nie. Jy kan wel jou standpunt in ʼn gesprek stel, maar jy hoef nie jou opinie op ander af te dwing nie. Dus: as dit jou pla, moet dit nie doen nie en dan hoef jy ook nie sleg te voel daaroor nie. Lees gerus Romeine 14:1-9Die Boodskap vertaal dit veral mooi:

“…n Christen wie se geloof sterk is, het nie ʼn probleem om verskillende soorte kos te eet nie. Maar ʼn Christen wie se geloof nog nie so groot is nie, sal weier om kos te eet wat deur die Jode as onrein beskou word, of kos wat deur ongelowiges aan hulle afgode gewy is. Nou moet hierdie gelowiges egter nie die fout maak om mekaar te veroordeel oor wat hulle eet, of oor wat hulle nie eet nie, want God het plek vir albei van hulle… mense wat in God glo, al doen hulle dit op ʼn ander manier as jy, sal gered word. Die Here sal daarvoor sorg.

Daar is mense wat sê dat sekere dae heiliger as ander dae is. En daar is mense wat sê dat alle dae presies dieselfde is. Geen dag is vir hulle heiliger as ʼn ander dag nie. Elkeen moet in hierdie geval maar self besluit wat reg is. Wat wel belangrik is, is dat albei van hulle God se eer voorop sal stel. Wat ek bedoel, is dit: as jy besluit om een dag heiliger as ʼn ander dag te hou, doen dit dan tot eer van God. As jy besluit om alle kos te eet, doen dit tot eer van God. Sê vir Hom dankie daarvoor. As jy egter besluit om sekere soorte kos nie te eet nie omdat dit met jou geloofsbeskouinge bots, doen dit ook tot eer van God. Sê dan vir God dankie vir daardie kos wat jy wel eet. Onthou, nie een van ons leef of sterf vir onsself nie. Nee, ons almal staan in voltydse diens van die Here. Daarom moet ons voluit vir Hom leef en doodgaan. Letterlik alles wat ons doen, moet tot eer van die Here gedoen word, want ons behoort aan Hom, geheel en al“.

  •          Marguerite, jou gesindheid waarmee ʼn mens dinge doen, is sentraal belangrik in alles wat ʼn Christen doen. Lees wat sê Paulus in Kolossense 3:17 (Die Boodskap):

Jesus moet uit julle hele lewe straal. Of julle praat of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. En dit kan alleen so wees as julle alles doen asof Jesus elke tree saam met julle gee.

Outeur: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print