Terug na die Ou Testament: Allerlei (2)

image_pdfimage_print

Terug na die Ou Testament: Allerlei (2) – Adrio König

6.2 Die ramshoring

Daar is eintlik twee musiekinstrumente: die ramshoring en die trompet. Die ramshoring is gemaak van die horing van ‘n skaapram en soms van metaal, maar die trompet was altyd van metaal. Soms word daar nie duidelik tussen die twee onderskei nie, soos sommige ouer Engelse vertalings wat soms “trompet” vir die ramshoring gebruik. Die horing het ‘n skerp klank en kan nie regtig as musiekinstrument gebruik word nie.  

Daar word die eerste keer na die ramshoring verwys by die afkondiging van die wet (Eks 19:13; 20:18).

 

Die ramshoring was deel van die lewe van Israel, en word vandag nog in die sinagoge gebruik. Dit is in verskillende situasies gebruik, situasies wat heeltemal van mekaar verskil, sodat ‘n mens nie ‘n spesifieke betekenis daaraan kan gee nie.  

 

Dit is byvoorbeeld geblaas:

  • Om die Here te loof (Ps 47:6).
  • Tydens die ramshoringfees en die aankondiging van die jubeljaar (Lev 23:24; 25:9).
  • Tydens sekere offers in die tempel (2 Kron 29:26).
  • Toe die ark na Jerusalem gebring is (2 Sam 6:15).
  • By ander feesgeleenthede (2 Sam 6:15; 1 Kon 1:34).
  • As waarskuwing dat daar ‘n vyand kom of ander onheil dreig (Hos 5:8; Jer 6:1; Eseg 33:6).
  • Om die volk tot oorlog op te roep (1 Sam 13:3; Jer 42:14).
  • En by baie ander geleenthede.

 

Die ramshoring was ook in gebruik tydens Jesus se lewe op aarde (Matt 6:2 waar “uitbasuin” die vertaling is van “’n ramshoring blaas” , 1983-vertaling). Dit word ook nog genoem wanneer daar terugverwys word na sekere gebeure in die Ou Testament (Heb 12:19). Maar verder lees ons net van die ramshoring (soms vertaal as “trompet”, en soms as “basuin”) in verband met die wederkoms van Jesus (Matt 24:31; 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16; en dikwels in Openbaring).

 

Maar dit kom nie voor in die lewe van die Christene nie. Dit was deel van die lewe van Israel, en soos die verwydering tussen Israel en die kerk al groter geword het, het dit eenvoudig saam met baie ander dinge verdwyn, gebruike soos die Sabbat, feeste, en die hele tempelkultus.

 

Maar die ramshoring is vandag in baie gevalle deel van Christene se terugkeer na die Ou Testament. Sommige heg besonder baie waarde daaraan, en het selfs besondere ervarings daarmee. Op sigself kan daar natuurlik nie iets mee verkeerd wees nie.

 

Maar daar kan twee probleme ontstaan. Mense kan dit vir ander verpligtend wil maak. Dit sou egter net so vreemd wees as die herinstelling van die Sabbat en die feeste. Dit het eenvoudig verdwyn uit die lewe van die vroeë Christene.

 

Die tweede probleem is om dit in die openbaar te blaas. Dit is heeltemal ‘n onbekende geluid, en dit is nie ‘n strelende geluid nie. Iemand in ‘n woonstelkompleks kan besluit om dit elke oggend en elke aand op gesette tye te blaas – en wel om diep godsdienstige redes. Maar die res van die inwoners sal dit steurend vind en geen sin daaruit kan maak nie. Hulle sal nie eens weet wat so ‘n geraas maak nie. Dit kan dus beswaarlik beskou word as ‘n getuienis vir die evangelie.

 

Die situasie in die Bybel was totaal anders omdat dit ‘n bekende gebruik was om dit te blaas.

 

Skrywer:  Prof Adrio König

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...