Verlossing = God se genade

image_pdfimage_print

Christianity is not about building an absolutely secure little niche in the world where you can live with your perfect little wife and your perfect little children in your beautiful little house where you have no gays or minority groups anywhere near you. Christianity is about learning to love like Jesus loved and Jesus loved the poor and Jesus loved the broken.” ~Rich Mullins

 Verlossing = God se genade

Verlossing gaan alles net oor God se genade. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie (Efesiërs 2:8 – 9). Alle verlossing vereis geloof. Glo jy dat Jesus Christus is wie Hy sê Hy is?

 

 Dit beteken dat ek glo dat Hy die Here is. Maar wat beteken die woord Here? Dit beteken meester, eienaar en verwys na ‘n persoon in ‘n gesagsposisie. Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik (1 Korintiërs 6:19 – 20.

 Dieselfde Here wat ons in sy genade van die sonde en dood verlos het, is nou ons Eienaar – ons behoort aan Hom en ons moet in gehoorsaamheid aan sy heerskappy leef. Hierdie oproep van Jesus om Hom te volg en sy dissipel te word, is oop vir almal.  As Hy die Here is, skryf Hy die agenda van ons lewe – ons lewens behoort nou aan Hom. Hy beplan ons agenda en ons roeping. Jy vertel nie vir Hom wat jy bereid is om te doen nie. Hy is die Here, die Eienaar en Meester van sy kinders.

 Maar wat beteken dit om Jesus Christus te volg? Dit kom neer op die uitleef van twee gebooie ; Liefde vir God en liefde vir die naaste (Matteus 22:37 – 40). Hom het julle lief al het julle Hom nie gesien nie (1 Petrus 1:8). Dit gaan nie oor die nakom van ‘n stel reëls nie. Nee, ons moet God liefhê en Hom geniet. Maar, en dit is ‘n groot maar: As iemand sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy ‘n leuenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie (1 Johannes 4:20). Ware liefde gaan altyd met opoffering gepaard: Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê (1 Johannes 3:16).

 Ons kan nie ons liefde vir God van ons gehoorsaamheid aan Jesus Christus skei nie. God se liefde verander my van binne en daarom herdefinieer dit alle aspekte van my lewe. Vraag: Is God se liefde sigbaar in my optrede?

 

image_pdfimage_print

You may also like...