Wat is die evangelies

image_pdfimage_print

 

What! Get to heaven on your own strength? Why, you might as well try to climb to the moon on a rope of sand! – George Whitefield

 

Wat is die evangelies

Ons gaan voort met Mel Lawrenz se reek oor hoe om die Bybel te verstaan.

As ons by die Nuwe Testament kom, is die eerste vraag wat ons vra: Wat is die evangelies? Gelowiges glo dat God nie die mens in stilte agter gelaat het nie. Hy het hard en duidelik deur sy woord gepraat – dit is die Bybel, maar ook die Woord, Jesus Christus. Die openingswoorde van die Hebreër-brief sê dat God in die verlede op baie maniere met die volk gepraat het deur die profete, maar in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.

 

God het deur mense, die profete, gepraat en toe beslissend deur sy Seun. Jesus is nie net die Woord van God nie, maar Hy beliggaam God se heerlikheid en wese. Jesus Christus is die sentrale tema van al vier die evangelies, want sy lewe, sterwe en opstanding voorsien die weg na verlossing.

 

Dit is belangrik dat ons die betekenis en boodskap van die evangelies verstaan. Ons kan maklik glo dat hulle geskiedkundige verhale is, want hulle vertel vir ons die gebeurtenisse in Jesus se lewe. Hulle is meer as dit. Die doel van die evangelies is om te verkondig dat die seun van God in Judea en Galilea verskyn het, dat Hy groot wondertekens gedoen het, dat Hy gekruisig, gesterwe en opgestaan het – die finale oorwinning oor die sonde. Die skrywers van die evangelies was gelowiges en nie net geskiedkundiges nie. Hulle was eerlike en getroue getuies.

 

Markus se evangelie is eerste geskryf en baie van sy inhoud kry ons ook in Matteus en Lukas. Matteus wou veral die verhaal vir die Jode van die eerste eeu verduidelik. Lukas, daarenteen, probeer om ‘n nie-Joodse gehoor te help. Hy sê reg aan die begin dat hy ‘n ordelike verslag wil gee. Die Johannes-evangelie sluit dinge in wat ons nie in die ander evangelies kry nie.

 

Al die evangelies vereis diepe nadenke om hulle betekenis te verstaan. Hoe langer ons hulle bestudeer, hoe dieper is hulle impak op ons. Jesus se woorde is beslis vir ons en hulle sal ons lewens verander, maar ons moet versigtig wees. Ons moet steeds sy woorde in hulle oorspronklike konteks verstaan. Daarna kan ons ontdek hoe hierdie waarheid op ons van toepassing is.

 

 

image_pdfimage_print