1 Samuel – Vraag

image_pdfimage_print

1 Samuel – Vraag

Vraag:

Frik Lombard vra:

1 Samuel is vir my so bietjie deurmekaar. In 1 Samuel 16 word vertel hoe daar ‘n man gesoek word om vir Saul lier te speel. Die eer kom toe Dawid toe. Hy word ook Saul se wapendraer. In hoofstuk 17 word vertel hoe Dawid Goliat verslaan het en nou kom die onverstaanbare vers 55: Saul vra vir Abner wie het Goliat verslaan en in vers 58 vra Saul vir Dawid wie se kind is hy. Duidelik het Saul nie geweet wie Dawid is nie. Hoe kon Saul nie Dawid op daardie stadium geken het nie, as hy dan sy wapendraer was?

In hoofstuk 24 en 25 word vertel hoe Dawid Saul se lewe spaar in die grot en hoe Samuel dood is. In hoofstuk 26 sluip Dawid in Saul se kamp in en maak hom weer nie dood nie. In hoofstuk 28 vers 3 word weer vertel dat Samuel dood is. Hoe hou die twee gebeure met mekaar verband? Dit wil vir my voorkom dat dit die een en selfde gebeure is. Hoe kan die een in die grot afspeel en die ander een in die veld?

 Antwoord:

Dr Marius Nel antwoord:

Jy het iets raakgesien wat Bybelwetenskaplikes al lankal besig hou, dat daar sogenaamde some in die teks voorkom wat oënskynlik op weersprekende inligting wys. Normaalweg word dit verklaar deur te sê dat dit te doen het met hoe die spesifieke geskrif saamgestel is. Onthou dat niemand weet presies hoe dit gebeur het nie en dat ons slegs in die donker kan tas. Dit lyk egter of daar verskillende mondelinge of selfs skriftelike oorleweringe bestaan het wat op ʼn stadium byeengebring is. Die persoon wat dit gedoen het, het nie alle data met mekaar versoen nie wat dan tot some tussen die verhale lei.

Dit stel onmiddellik die vraag: hoe beïnvloed dit die gesag van die Skrif? Beteken die feit dat ons van die Bybel as Woord van God praat nie dat die Bybel foutloos is nie? Ek dink nie so nie. Ek meen die gesag van die Skrif lê in die openbaring van God daarin, soos deur mense beskryf. En mense is nie foutloos nie. Daarom kan daar skynbare weersprekings voorkom (jy kry dit ook duidelik in die onderskeie evangelies se weergawes) sonder dat dit die gesag van die Skrif aantas, omdat die Gees deur die Woord werk om God aan jou te openbaar.

Hoop dit beantwoord jou navraag! 

 

Skrywer: Dr Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...